Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


860/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.534.2019.2.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych, zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych po uzyskaniu statusu jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.513.2019.2.AGW
     ∟Zwolnienia od podatku usług kształcenia oraz opieki merytorycznej nad studiami podyplomowymi.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.322.2019.2.AS
     ∟Zwolnienie od podatku świadczenia usług wykonywania wymagalnego nalotu: - dla osób posiadających licencję pilota turystycznego PPL/A), które chcą dolatać niezbędnych godzin przez przystąpieniem do szkolenia do licencji zawodowej CPL(A), - na rzecz studentów szkół wyższych posiadających licencję pilota turystycznego PPL(A), ubiegających się o kwalifikację na kierunek pilotażu na swojej uczelni, poprzez zdobycie nalotu promującą ich większą ilością punktów przy kwalifikacji za posiadany nalot dowódczy (samodzielny).

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.430.2019.2.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług prowadzenia praktyk zawodowych studentów uczelni publicznej; - zapewnienia tzw. „pakietu medycznego”; - badań okresowych członków ochotniczej straży pożarnej; - szczepień ochronnych

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.367.2019.2.JS
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.439.2019.2.MN
     ∟Wnioskodawca będzie zobowiązany zgodnie z przepisem art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, do wystawienia faktury korygującej do faktury z dnia 27 maja 2019 r. dokumentującej usługę opisaną we wniosku, w której dokona korekty stawki podatku VAT ze stawki „23%” na „zw”. Wystawiając fakturę korygującą, Wnioskodawca jako podstawę prawną zwolnienia od podatku VAT ww. usługi szkolenia zobowiązany jest wpisać przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.378.2019.2.RS
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług kursów, które zamierza prowadzić Spółka w ramach niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.429.2019.1.EW
     ∟Zwolnienie z podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych za pomocą platformy internetowej.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.450.2019.1.AZ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opisanych we wniosku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.247.2019.1.PSZ
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć 100% wydatków na paliwo, parking, artykuły samochodowe oraz usługi motoryzacyjne dotyczące samochodów osobowych i motocykli? Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na dzież motocyklową?

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.207.2019.2.AJ
     ∟Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ samo przeprowadzenie egzaminu nie stanowi usługi kształcenia i przekwalifikowania. Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu egzaminu nie korzysta również ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 w zw. z art. art. 43 ust. 17a ustawy, ponieważ nie jest to usługa świadczona przez podmiot świadczący usługę podstawową.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.187.2019.2.RK
     ∟Zwolnienie z podatku VAT usług szkolenia w zawodzie zoopsychologa oraz tresera psów.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.69.2019.2.RW
     ∟Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.110.2019.2.AGW
     ∟Brak zwolnienia od podatku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.193.2019.1.PC
     ∟Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.80.2017.10.S/19/BS
     ∟Zwolnienie od podatku, realizowanych szkoleń zawodowych, których celem jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych audytorów efektywności energetycznej, podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia będących brokerami w przedstawionym stanie faktycznym.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP5/4512-1-235/15-3/19-S/ZD
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych (kursów).

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.664.2018.2.JKU
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.7.2019.2.AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy kursów dla pielęgniarek i położnych

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.662.2018.2.DC
     ∟Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedawanych kursów i szkoleń na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oraz zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedawanych kursów i szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT po otrzymaniu akredytacji.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/443-505/14-8/MGO
     ∟zwolnienie od podatku kursów w zakresie psychoterapii

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.91.2017.10.JO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania przychodu udokumentowanego fakturą fiskalną, zarejestrowanego na kasie fiskalnej i potwierdzonego paragonem.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP3/4512-244/15/17/18-S/DC
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz pacjentów, członków stowarzyszenia oraz osób niebędących członkami Stowarzyszenia.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.574.2018.1.RS
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku szkoleń z ochrony fizycznej.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-1-54/16-12/KC/ISK
     ∟Brak możliwości stosowania zwolnienia od podatku dla organizowanych szkoleń dla psychoterapeutów oraz innych osób, którym wiedza z zakresu psychoterapii jest niezbędna do wykonywania zawodu.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.343.2018.2.AR
     ∟Zwolnienie od podatku działalności szkoleniowej.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.489.2018.1.AGW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zwolnienie od podatku świadczenia usług kształcenia zawodowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy i art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.401.2018.2.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.430.2018.2.ŻR
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, dla usług szkoleniowych świadczonych dla lekarzy stomatologów

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4512-29/16-8/JF
     ∟Opodatkowania na terytorium polski usług kształcenia zawodowego oraz obowiązku rejestracji dla celów podatku od towarów i usług.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj