Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2044/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.316.2019.2.WM
     ∟- zastosowanie zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, - moment od którego zwolnienie to przysługiwać będzie Wnioskodawcy, - maksymalna wysokość zwolnienia dotyczącego wsparcia nowych inwestycji.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2019.1.IR
     ∟Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym i dopłaty podatku oraz obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD
     ∟Czy w świetle treści art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej istnieje możliwość dokonywania wpłaty z konta spółki jawnej na konto właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza kwotę 1 000 zł, a podatnik skutecznie wykaże, że wpłata pochodzi z jego środków?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.265.2019.6.WS
     ∟Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki komandytowej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.363.2019.2.AW
     ∟Czy wpłacony wkład Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy prawidłowe jest uznanie kosztów produkcji Filmu jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 22 ust. 5a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeśli koszty produkcji filmu stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, to czy Podatnik ma prawo rozpoznawać je jako koszty uzyskania przychodu od momentu wystąpienia pierwszego przychodu z Filmu?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wejdzie znak towarowy (objęty ochroną prawną), Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji udziału jaki ma jako Wspólnik w Spółce Jawnej), odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (tj. od wspomnianego znaku towarowego)?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.400.2019.1.MJ
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.474.2019.1.DJD
     ∟Określenie przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.475.2019.1.DJD
     ∟Określenie sposobu ustalenia dochodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wypłacanego w transzach

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.346.2019.2.DJD
     ∟Opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wypłacanych w transzach

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.381.2019.3.IS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki komandytowej.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.345.2019.1.KS
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.258.2019.1.TW
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.305.2019.4.MM
     ∟Skutki podatkowe związane z najmem lokalu mieszkalnego na rzecz Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.365.2019.4.PR
     ∟w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.337.2019.1.RK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.395.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych dla Powiernika z tytułu zawarcia umowy powiernictwa

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.289.2019.3.AC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawarciem ugody.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.319.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – zwolnienie przedmiotowe – podatnik opodatkowany podatkiem liniowym

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – zwolnienie przedmiotowe – podatnik opodatkowany podatkiem liniowym

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.405.2019.1.PR
     ∟w zakresie rozliczania różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.379.2019.1.RR
     ∟określenie źródła przychodów z tytułu posiadania udziałów w spółce komandytowej

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.247.2019.1.PSZ
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć 100% wydatków na paliwo, parking, artykuły samochodowe oraz usługi motoryzacyjne dotyczące samochodów osobowych i motocykli? Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na dzież motocyklową?

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.195.2019.4.DP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży premiowej.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.304.2019.1.MG
     ∟określenia momentu uzyskania przychodu i momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.263.2019.1.KS1
     ∟możliwości uznania za inwestycję w obcym środku trwałym nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na nieruchomość stanowiącą własność wspólników tej spółki, możliwości zakwalifikowania nakładów na nieruchomość dokonanych przez spółkę cywilną jako nakłady zwiększające wartość początkową w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, sposobu ustalenia wartości początkowej budynku w jednoosobowej działalności Wnioskodawczyni oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.240.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – rozliczanie kosztów

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.239.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – rozliczanie kosztów

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.238.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – rozliczanie kosztów

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.237.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – rozliczanie kosztów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj