Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin → Pomiary oraz ewidencje pomiarów 3 / 442400  │  wszystkie tematy

1

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-6/15-2/DG
     ∟ W zakresie uznania metod pomiaru wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej za metody pośrednie w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin i korzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 7b ust. 1 i 2 ww. ustawy oraz uwzględniania w ewidencji pomiarów ilości węglowodorów (gazu ziemnego i ropy naftowej) wydobytych przez Spółkę i przekazywanych na cele badawcze.

2015.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4513-7/15-2/DG
     ∟ W zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku wprowadzenia gazu ziemnego do sieci gazociągów kopalnianych oraz w przypadku załadunku ropy naftowej na środki transportu „wewnątrzkopalnianego” oraz dokonania pomiarów transportowanej ropy naftowej u finalnego odbiorcy (kontrahenta) z zastosowaniem urządzeń pomiarowych należących do tego kontrahenta dla celów wyliczenia podatku od kopalin.

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-65/14-2/TK
     ∟ Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do opomiarowania, dokumentowania oraz prowadzenia ewidencji (odpowiednio) całości wydobytego urobku oraz zawartości w nim miedzi i srebra, według zasad określonych dla podatników nieprodukujących koncentratu z urobku rudy miedzi?

1Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj