KŚT 548 - Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne
Klasyfikacja Środków Trwałych | stan prawny 22.10.2021

 

    Reset

548
rodzaj
Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne
Rodzaj ten obejmuje:
- maszyny i aparaty do: produkcji materiału zecerskiego (548-0),
- maszyny i aparaty do wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej,
- maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich,
- maszyny introligatorskie,
- maszyny poligraficzne pomocnicze, jak również urządzenia i sprzęt pomocniczy,
Rodzaj ten nie obejmuje:
- przenośników obsługujących maszyny poligraficzne (z wyłączeniem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich), sklasyfikowanych w rodzaju 643.
Stawki VAT:
- PKWiU ex 28.23.21.0 - Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki
- PKWiU ex 28.94.15.0 - Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych
Interpretacje podatkowe:
- do KŚT 548 (6)
Amortyzacja:

Zgodnie z regulaminem przez cały okres korzystania z pliku pobranego nieodpłatnie
możesz otrzymywać mailingi reklamowe.


Zaloguj się i czytaj bezpłatnie

podgrupa
Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego
5
grupa
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
Grupa ta obejmuje:
- maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych,
- maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie,
- aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych,
- maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich,
- maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych,
- maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna,
- maszyny papiernicze i poligraficzne,
- maszyny włókiennicze i odzieżowe,
- maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry,
- maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych,
- maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
- maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.
O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.
Za odrębny obiekt uważa się z reguły poszczególne maszyny, urządzenia i aparay wraz z wyposażeniem normalnym lub dodatkowym i specjalnym stałym, stanowiący konstrukcyjną całość.
Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne itp., wraz z wyposażeniem, należy traktować jako jeden obiekt inwentarzowy.
W skład poszczególnego obiektu inwentarzowego oprócz właściwej maszyny, urządzenia aparatu lub zespołu, wchodzą fundamenty oraz konstrukcje wsporcze i ochronne.
Grupa ta nie obejmuje:
- maszyn, urządzeń i aparatów mających postać budowli, sklasyfikowanych w podgrupie 20.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

KŚT - Objaśnienia
     ∟1.1. Uwagi ogólne Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
     ∟Wartości niematerialne i prawne nie są wykazywane w Klasyfikacji Środków Trwałych (poza prawami spółdzielczymi), w związku z czym ich stawki amortyzacyjne nie są określane przez załącznik do ustawy o PIT, jak to się dzieje w przypadku środków trwałych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj