KŚT 806 - Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.
Klasyfikacja Środków Trwałych | stan prawny 27.09.2020

 

    Reset

806
rodzaj
Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.
Rodzaj ten obejmuje:
- kioski, budki, domki campingowe, zadaszenia ochronne itp. różne obiekty wolnostojące, niezwiązane w sposób trwały z gruntem.|
Rodzaj ten nie obejmuje:
- kiosków, sklasyfikowanych w rodzaju 103,
- budynków transformatorni, sklasyfikowanych w rodzaju 210,211 oraz 613,
- budynków portierni, wagowni, dyspozytorni itp., sklasyfikowanych w rodzaju 109,
- baraków składanych, sklasyfikowaych w rodzaju 109,
- przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej, sklasyfikowanych w grupie 1 i 2,
- zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100 m2, sklasyfikowanych w podgrupie 29,
- szklarni i inspektów, sklasyfikowanych w grupie 1.
Stawki VAT:
- PKWiU 16.23.20.0 - Prefabrykowane budynki z drewna
- PKWiU 22.23.20.0 - Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
- PKWiU 23.61.20.0 - Budynki prefabrykowane z betonu
- PKWiU 25.11.10.0 - Budynki prefabrykowane z metalu
Precedensy GUS:
- do KŚT 806 (2)
Interpretacje podatkowe:
- do KŚT 806 (54)
Amortyzacja:

Zgodnie z regulaminem przez cały okres korzystania z pliku pobranego nieodpłatnie
możesz otrzymywać mailingi reklamowe.


Zaloguj się i czytaj bezpłatnie

podgrupa
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
8
grupa
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Grupa ta obejmuje:
- poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych , instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kultoralno-oświatowych, rozrywkowych itp.,
- budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem , z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.
Grupa ta nie obejmuje:
- urządzeń, aparatów i aparatury oraz innych obiektów sklasyfikowanych w grupach 3-7.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

KŚT - Objaśnienia
     ∟1.1. Uwagi ogólne Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
     ∟Wartości niematerialne i prawne nie są wykazywane w Klasyfikacji Środków Trwałych (poza prawami spółdzielczymi), w związku z czym ich stawki amortyzacyjne nie są określane przez załącznik do ustawy o PIT, jak to się dzieje w przypadku środków trwałych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj