Interpretacje do przepisu
art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2990/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.190.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.195.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku planowanego podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.287.2019.2.ASZ
     ∟Skutki podatkowe zniesienia współwłasności.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.299.2019.4.PM
     ∟Czy planowana Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.269.2019.7.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-97/16-2/MD
     ∟Zbycie przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych (nie jako sprzedaż całości). Przeniesienie wartości dodatniej firmy „goodwill” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ wartość ta nie stanowi prawa majątkowego

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.208.2019.5.MZ
     ∟Czy w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.160.2019.2.MZ
     ∟Czy zniesienie współwłasności majątku ze spłatą na podstawie ugody sądowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.167.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.293.2019.1.JKU
     ∟umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową, do której przystąpił Wnioskodawca nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.154.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.143.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy cesji uprawnień do roszczenia o odszkodowanie.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.121.2019.3.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zamiany działek dokonanej na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.246.2019.2.LB
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, przeniesienie do Spółki Holdingowej w ramach podziału przez wydzielenie składników majątku Wnioskodawcy stanowiących Działalność Holdingową, nie będzie stanowić transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.214.2019.3.PM
     ∟Czy przeniesienie własności Nieruchomości dokonane przez Sprzedającego na rzecz Kupującego w formie Umowy Sprzedaży spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych dla Kupującego?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.213.2019.4.DK
     ∟Czy Wnioskodawca w okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej będzie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawych z tytułu świadczonych usług?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.255.2019.1.LB
     ∟wskazana we wniosku czynność dotycząca zniesienia współwłasności prawa do domu jednorodzinnego, dokonana na podstawie ugody sądowej, należy do czynności cywilnoprawnych wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż wiąże się z nią spłata i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.132.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.139.2019.1.MZA
     ∟Cash pooling.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.134.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.215.2019.1.BD
     ∟Czy Spółka Przejmująca, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu w wyniku Podziału nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.206.2019.3.DK
     ∟Czy umowa cash-poolingu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.112.2019.3.HS
     ∟w zakresie skutków podatkowych odkupu wierzytelności przez Spółkę w ramach usługi sekurytyzacji.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.204.2019.2.DK
     ∟Czy zawarcie Umowy cash poolingu oraz dokonywanie rozliczeń w ramach Planowanego cash poolingu spowoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.171.2019.2.DK
     ∟Czy otrzymywanie Pożyczek przez Wnioskodawcę w ramach Obecnego cash poolingu powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.205.2019.2.BB
     ∟W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-306/15-2/BB
     ∟przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.117.2019.3.MM
     ∟Skutki podatkowe nabywania w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży przy zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy o pcc.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.123.2019.3.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez przejęcie.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.199.2019.3.DK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Maklerskiej w wyniku podziału innej spółki? (podział przez przejęcie)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj