Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2740/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.362.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest do składania do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.482.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana będzie do składania do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.391.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy Wspólnota Mieszkaniowa miała obowiązek ustalenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. od kwot nadwyżek zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na fundusz eksploatacyjny i remontowy Wspólnoty nad kosztami sfinansowanymi z tych funduszy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.357.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy dwie prawnie wyodrębnione wspólnoty mieszkaniowe, które funkcjonują w jednym budynku wielorodzinnym mogą składać jedno wspólne zeznanie podatkowe CIT–8.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.379.2019.1.JKT
     ∟Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek wnosić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych od wskazanego przychodu

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.314.2019.2.ANK
     ∟Czy Wnioskodawca, tj. Stowarzyszenie, może sporządzić i złożyć jedną wspólną deklarację CIT-8 obejmujący wszystkie trzy jednostki, tj. Stowarzyszenie, NZOZ i Przedszkole?

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.327.2019.2.SP
     ∟możliwości zwolnienia od opodatkowania otrzymanego odszkodowania

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.346.2019.2.PC
     ∟Czy przychód związany z otrzymanym z C. S.A. wynagrodzeniem podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.269.2019.2.AR
     ∟kwalifikacja oraz sposób alokacji kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zarządzaniem alternatywną spółkę inwestycyjna do określonych źródeł przychodów.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.266.2019.3.BKD
     ∟Czy w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o zarządzanie prawa do wynagrodzenia, w tym do wynagrodzenia w postaci success fee, Wnioskodawca ustalając wysokość dochodu z innych źródeł przychodów powinien zaliczyć do przychodów kwotę wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia w postaci success fee) w całości natomiast do kosztów uzyskania przychodów w części przypadającej na niego proporcjonalnie do udziałów w zyskach w ASI zgodnie z art. 5 ustawy o CIT

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.340.2019.1.AR
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w sytuacji w której rachunkowo amortyzowane nieruchomości dla celów księgowych wyceniane będą według wartości godziwej

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.321.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja podmiotowa funduszu działającego w formie spółki osobowej prawa francuskiego posiadającej osobowość prawną jako podatnika podatku dochodowego w Polsce w związku z uzyskiwaniem dochodów z wynajmu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych położonych na terytorium Polski.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.313.2019.2.SP
     ∟ustalenie czy dochód uzyskany ze sprzedaży pomieszczenia strychowego, a przeznaczony na dalsze remonty jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.245.2019.2.AZE
     ∟Ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.306.2019.1.AZE
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.296.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynku, dokonywanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 16j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji w której rachunkowo budynki te dla celów księgowych wyceniane będą według wartości godziwej.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.247.2019.2.MK
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.249.2019.2.MK
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.297.2019.2.MK
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.298.2019.2.MK
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4017.8.2019.1.BKD
     ∟Czy ewentulane wykonanie przez Pana X i Panią Y obowiązku (nałożonego przez Sąd Rejonowy w wyroku z 17 grudnia 2018 r. na podstawie art. 41 § 2 k.k.s. w zw. z art. 41 § 4 pkt 1 k.k.s.) uiszczenia należności publicznoprawnej w kwocie 1.434.975,00 zł, spowodowałoby wygaśnięcie należności podatkowej Spółki, wynikającej z Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z 2 lipca 2013 r. w zakresie kwoty 2.869.950,00 zł, mimo że Pan X i Pani Y jest w tej sytuacji podmiotem trzecim w rozumieniu 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.300.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego (zdarzenie przyszłe)

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.299.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego (zdarzenie przyszłe)

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2019.2.KK
     ∟Ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego (stan faktyczny)

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.242.2019.2.KK
     ∟Ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego (stan faktyczny)

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.248.2019.2.HK
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.254.2019.1.HK
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.303.2019.1.HK
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.304.2019.1.HK
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.301.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego (zdarzenie przyszłe)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj