Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


86/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.197.2017.1.ANK
     ∟czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy z SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM
     ∟czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-102/16-1/BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy przejęcie spółek osobowych jest dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.92.2017.1.JP
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania po stronie Wnioskodawcy przychodu/dochodu z tytułu transakcji połączenia za spółką komandytową

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.74.2017.2.BKD
     ∟Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralna dla Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.8.2017.1.DP
     ∟skutki połączenia spółek

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.50.2017.1.JC
     ∟Czy w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejmowanej po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód (dochód) podatkowy?

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.47.2017.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.6.2017.1.BG
     ∟w zakresie powstania przychodu dla Spółki przejmującej w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1021.2016.2.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych przejęcia majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wydzielonego i przeniesionego w ramach podziału spółki przez wydzielenie.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.123.2016.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu połączenia polegającego na przejęciu SKA.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1036.2016.1.PS
     ∟skutki podatkowe połaczenia i konfuzji

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.422.2016.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych, które wystąpią po stronie Wnioskodawcy w związku z procesem połączenia i przejęcia majątku spółki przejmowanej.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1014.2016.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki przez przejęcie

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-253/16-2/SG
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4510-1-12/16-3/KP
     ∟Powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy o CIT na skutek połączenia, dokonanego w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkującego przejęciem majątku Sp. osobowej.

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4510-1-15/16-3/DS
     ∟Powstaniem przychodu podatkowego na gruncie Ustawy o CIT na skutek połączenia, dokonanego w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkującego przejęciem majątku Sp. osobowej.

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-687/16-2/MS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-683/16-2/ANK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4510-1-5/16-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego, obowiązków płatnika oraz ustalenia wysokości przychodu Komplementariusza.

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-605/16-1/TS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?

2016.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-686/16-2/AP
     ∟skutki podatkowe połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-685/16-2/BG
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-364/16-1/AD
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-602/16-1/AP
     ∟skutki podatkowe połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-566/16-1/TS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-200/16-1/AT
     ∟skutki podatkowe połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-202/16-1/NL
     ∟skutki podatkowe połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-662/16-1/KP
     ∟skutki podatkowe połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-603/16-1/KP
     ∟skutki podatkowe połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj