Interpretacje do przepisu
art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


8045/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.579.2019.1.AB
     ∟Brak obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dostawy lokali mieszkalnych.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.610.2019.2.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.492.2019.1.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku usługi zakwaterowania studentów w domu studenta innej uczelni

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.501.2019.1.RR
     ∟zwolnienie od podatku usług szkoleniowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.499.2019.1.MC
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku do dostawy podłogi interaktywnej do placówek oświatowych.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.536.2019.1.MJ
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej – nakłady przekraczające 30%, okres dłuższy niż 2 lata - sprzedaż budynków będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.514.2019.2.DM
     ∟Zwolnienie od podatku zamiany prawa wieczystego użytkowania gruntów (działek nr 1 i 2) zabudowanych budowlami.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.536.2019.1.DM
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.465.2019.2.WN
     ∟Zwolnienie od podatku wniesienia aportu w postaci sieci kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.580.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zapłatę wynagrodzenia za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.487.2019.4.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług opieki nad dziećmi i młodzieżą

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.450.2019.2.MR
     ∟- uznanie planowanej sprzedaży Nieruchomości za podlegającą opodatkowaniu;- brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży Nieruchomości; - prawo do odliczenia przez Kupującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących sprzedaż Nieruchomości

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.371.2019.2.RMA
     ∟Sposób dokonywania rozliczeń w związku z organizowaną loterią

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.475.2019.1.EZ
     ∟Sprzedaż przez Wnioskodawców udziałów w niezabudowanej Nieruchomości będzie wypełniać definicję działalności gospodarczej i będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%. Zainteresowani będą zobowiązani udokumentować sprzedaż prawa własności Nieruchomości wystawiając każdy w swoim imieniu fakturę na sprzedaż tego prawa w części odpowiadającej ich udziałowi.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.550.2019.3.SR
     ∟opodatkowanie stawką 23% aportu infrastruktury do spółki z o.o., oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.497.2019.1.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług kształcenia

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.526.2019.4.KO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku udziału w dostawie nieruchomości

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.475.2019.2.SM
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do sprzedaży działki

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.460.2019.2.EZ
     ∟Zastosowania stawki VAT dla opłaty pobieranej od uczestników zawodów biegowych za pakiet startowy, który zawiera dodatkowe akcesoria sportowe.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.469.2019.2.AK
     ∟Czynności wykonywane jako Agent emisji nie stanowią świadczenia, którego przedmiotem są instrumenty finansowe; nie stanowią też usług pośrednictwa w tym zakresie - nie mogą więc korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 i będą podlegały opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.404.2019.2.PC
     ∟W zakresie miejsca opodatkowania nabywanych usług oraz zastosowania zwolnienia na postawie art. 122 ust. 2 ustawy.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.529.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej od osób fizycznych bez podatku VAT, gdzie wydatki na nakłady dotyczące nieruchomości nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości, - prawa do odliczenia VAT od wydatków na nakłady dotyczące nieruchomości, jeżeli wydatki na nakłady nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.491.2019.1.EK
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku oraz dokumentowanie opisanych we wniosku usług

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.393.2019.2.WH
     ∟Brak rozpoznania importu usług zwolnionych w związku z wniesieniem do Fundacji opłaty za złożenie i rozpatrzenie wniosku, opłaty za autoryzację, opłaty za sprawdzanie egzaminów, opłaty za przeprowadzenie procesu ewaluacji.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.497.2019.2.KO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku otrzymywanego wynagrodzenia w postaci nadprowizji na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 37 ustawy o VAT

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.430.2019.2.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług prowadzenia praktyk zawodowych studentów uczelni publicznej; - zapewnienia tzw. „pakietu medycznego”; - badań okresowych członków ochotniczej straży pożarnej; - szczepień ochronnych

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.493.2017.11.JO
     ∟Uznanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług w dziedzinie kultury za kompleksowe usługi współpracy przy organizacji i produkcji serialu podlegające opodatkowaniu VAT w wysokości 8%

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.484.2019.2.AB
     ∟zwolnienie z podatku VAT dostawy działki nr ... zabudowanej budynkiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wraz z możliwością rezygnacji z przedmiotowego zwolnienia

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.369.2019.2.ISK
     ∟Zwolnienie z podatku oraz obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej otrzymywanych przez Wnioskodawcę od Uczestników płatności internetowych za udział w Loterii.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.530.2019.1.IK
     ∟Czy Wnioskodawca może dokonać sprzedaży wymienionych lokali wraz z udziałem w gruncie, na którym te lokale są posadowione, przy zastosowaniu zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj