Interpretacje do przepisu
art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2695/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.573.2019.1.EJU
     ∟Brak obowiązku wymiany kasy rejestrującej na kasę on-line.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.377.2019.2.AZ
     ∟obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.5.2019.2.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży biletów

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.421.2019.2.MK
     ∟Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.515.2019.3.EJU
     ∟Brak obowiązku wymiany kasy rejestrującej.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.557.2019.2.AJ
     ∟Brak prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.616.2019.1.MN
     ∟Prawo do tzw. „ulgi” na zakup kas on-line w związku z wcześniejszą wymianą kas (tj. 90% ceny zakupu bez podatku nie więcej niż 700 zł), moment odliczenia od podatku należnego tzw. „ulgi” na zakup kas rejestrujących on-line, moment, od którego należy liczyć 6-miesięczny termin, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz możliwość skorzystania z tzw. „ulgi” na zakup nowych kas on-line (zwiększając ilość kas w stosunku do obecnie użytkowanych).

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.423.2019.2.JG
     ∟zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.555.2019.1.MN
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.490.2019.1.AKR
     ∟Obowiązek stosowania kasy on-line od 1 lipca 2020 r. oraz prawa do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas on-line.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.502.2019.1.JK
     ∟Rezygnacja ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.374.2019.2.ISK
     ∟Obowiązek rejestracji sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy przy zastosowaniu własnej kasy rejestrującej, prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych, obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych, obowiązek dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur, obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy oraz obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.370.2019.3.EW
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku vat z tytułu sprzedaży Kart przedpłaconych różnego przeznaczenia; Prawo do ewidencjonowania na własnej kasie kwot pobranych od konsumentów z tytułu wydania Kart z zastosowaniem zera technicznego; Możliwość wykazania na paragonie fiskalnym kwot pobranych od konsumentów z tytułu wydania Kart w innej pozycji paragonu jako dodatkowe informacje.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.447.2019.1.JG
     ∟Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów (komputerów, telefonów, towarów magazynowych) oraz świadczenia usług (korzystanie z samochodów służbowych, karty dostępu do różnych usług medycznych) na rzecz swoich pracowników, a także możliwości rezygnacji z dotychczasowego ewidencjonowania tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.455.2019.2.ALN
     ∟brak obowiązku wymiany kasy rejestrującej

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.499.2019.1.MŁ
     ∟Rezygnacja z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.454.2019.1.MŁ
     ∟Korzystanie ze zwolnienia z kasy rejestrującej z tytułu dokonywania płatności z pośrednictwem portalu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.202.2018.12.RMA
     ∟Brak obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.461.2019.2.MD
     ∟prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących online

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.408.2019.2.MŁ
     ∟Obowiązek stosowania kasy on-line.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.455.2019.1.MP
     ∟Prawidłowość stosowania metody obliczania podatku.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.502.2019.2.MN
     ∟Brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży gazu przeznaczonego do napędu silnika spalinowego wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (firm) na kasie rejestrującej.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.581.2019.1.AZ
     ∟zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.531.2019.2.MN
     ∟brak obowiązku wymiany kasy rejestrującej

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.377.2019.1.MŁ
     ∟Obowiązek stosowania kasy on-line

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.463.2019.1.ASZ
     ∟możliwość zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.316.2019.2.KP
     ∟Nie można się zgodzić z Wnioskodawcą, że poprzez zapisanie produktu na nośniku materialnym, nie można uznać, że Spółka sprzedaje zapisane nośniki danych cyfrowych lub analogowych (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. l Rozporządzenia), gdyż przedmiotem nie jest sprzedaż nośnika, a treści zapisanej na takim nośniku. Reasumując, z uwagi na fakt, że sprzedaż przez Wnioskodawcę produktów fizycznych zapisanych na nośniku materialnym tj.: książki (wersja papierowa + płyta CD), audiobooki (CD-Audio), muzyka (CD-Audio, DVD, płyta analogowa), filmy (DVD-video, CD-Video, Blu-Ray), gry i puzzle (gry komputerowe: CD-ROM, Blu-Ray, DVD-ROM) - jak wynika z opisu sprawy - stanowią towary wymienione w § 4 pkt 1 lit. l) rozporządzenia, gdyż są to zapisane nośniki danych cyfrowych – Wnioskodawca ma obligatoryjny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży ww. produktów fizycznych zapisanych na nośniku materialnym za pośrednictwem kasy fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.446.2019.2.MN
     ∟zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży usług barmańskich do momentu przekroczenia limitu obrotów

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.2.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży Znaków Identyfikacyjnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4019.4.2019.1.PK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży Znaków Identyfikacyjnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj