Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


765/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.55.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.54.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.386.2019.2.ISL
     ∟Skutki podatkowych udzielenia spółce cywilnej nieoprocentowanej pożyczki przez wspólnika tej spółki

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2019.4.KO
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w akcji promocyjnej

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.60.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.58.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.57.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.15 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.59.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.03 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.56.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.03 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.37.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.187.2019.1.AMN
     ∟- Opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i współpracującym z Wnioskodawcą w oparciu o umowy cywilnoprawne;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym, z którymi Wnioskodawca nie będzie pozostawać w żadnej relacji prawnej.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.336.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy uznać, że w przedmiotowej sprawie przychody uzyskiwane przez Zainteresowanych jako uczestników programu motywacyjnego prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której współpracują ze Spółką tworzącą program motywacyjny na zasadach, są dla nich czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. W konsekwencji powyższego w momencie objęcia akcji nabytych częściowo odpłatnie, niewątpliwie będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe. Nabycie akcji po cenie niższej niż wartość rynkowa stanowi niewątpliwie przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 11 ust. 2b ww. ustawy. Zatem, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Stwierdzić należy, że sprzedaż przez Zainteresowanych akcji spółki dominującej, nabytych częściowo odpłatnie w ramach programu motywacyjnego, spowoduje po ich stronie powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy ustalić w wysokości ceny sprzedaży akcji. Natomiast koszt uzyskania przychodów powinien zostać ustalony na podstawie art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.204.2019.2.JŁ
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.206.2019.2
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.207.2019.2
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.208.2019.2
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.203.2019.2.JŁ
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.182.2019.1.HD
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń sprzedawcom napojów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.168.2019.3.MS
     ∟nieodpłatne przekazania przedsiębiorstwa Spółki cywilnej na rzecz Wnioskodawcy

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.182.2019.4.EC
     ∟W zakresie powstania przychodu w związku z wystąpieniem Spółki 1 ze Spółki 2 bez wynagrodzenia.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.163.2019.2.MR
     ∟Czy transakcja nieodpłatnego nabycia przedsiębiorstwa nie spowoduje u Wnioskodawcy skutków podatkowych (opodatkowania) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.185.2019.3.AC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Programu motywacyjnego, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącymi działalność gospodarczą.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.150.2019.2.IF
     ∟w zakresie skutków podatkowych częściowo nieodpłatnego nabycia akcji oraz skutków podatkowych ich sprzedaży, tj. ustalenia przychodów i kosztów

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.58.2019.3.RK
     ∟Sprzedaż nieruchomości gruntowej

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.52.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy zbycia między małżonkami.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.107.2019.1.GG
     ∟powstanie przychodu w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.106.2019.1.GG
     ∟powstanie przychodu w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.668.2018.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych dla wspólnika spółki komandytowej z tytułu wycofania części udziału kapitałowego przez innego wspólnika

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.660.2018.2.MG
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika spółki komandytowej dla wycofania części wkładu przez innego wspólnika.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.63.2019.1.PSZ
     ∟Czy po stronie Wnioskodawczyni, jako wspólnika pozostającego w SPK2, powstanie przychód opodatkowany PIT w związku z wystąpieniem SPK1 z SPK2 za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) przysługującego SPK1 udziału kapitałowego w SPK2?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj