Interpretacje do przepisu
art. 15e ust. 1 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


10/481753 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15e ust. 1 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.399.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Usług finansowych ponoszonych przez Wnioskodawcę stanowią koszty o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w konsekwencji czego ww. koszty podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.309.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Udziałowca z tytułu nabycia Usług związanych ze wsparciem procesu produkcji („Usługi wsparcia produkcji”) opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, bez względu na ich wartość w skali roku nie podlegają ograniczeniu zawartemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.380.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Podatkowych stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.106.2019.3.JG
     ∟W zakresie zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług IT.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.108.2019.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług IT.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.136.2019.1.AG
     ∟brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług geologicznych, nabywanych od podmiotu powiązanego

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.664.2018.2.AM
     ∟zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów Usług Handlowych

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.24.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 do Usług pośrednictwa oraz zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop do ww. kosztów.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.419.2018.2.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 i ust. 11 updop – usługi z obszaru zakupów bezpośrednio produkcyjnych, obszaru inżynierii i rozwoju, obszaru produkcji, obszaru monitorowania jakości oraz obszaru sprzedaży.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.542.2018.2.AM
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń z art. 15e ust. 1 updop Opłat za usługi wsparcia w obszarach: • zarządzanie – w tym zakresie główne czynności związane są z: zarządzaniem strategicznym, ładem korporacyjnym oraz wsparciem sprzedaży; • finanse – w tym zakresie główne czynności związane są z: planowaniem finansowym, analizą finansową, księgowością, controllingiem oraz kompetencjami dyrektora finansowego (dalej: Usługi Księgowe); • zasoby ludzkie, w tym zakresie główne czynności związane są z: wynagrodzeniami i benefitami pracowniczymi, pozyskiwaniem talentów, dbaniem o relacje w branży (dalej: Usługi HR); • kwestie prawne, w tym zakresie główne czynności związane są z: ładem korporacyjnym, bezpieczeństwem produktów, wsparciem antymonopolowym, przeglądami umów handlowych i konsultacjami prawnymi; • ochrona środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo, w tym zakresie główne czynności związane są z zarządzaniem procesem wdrażania programów w tym zakresie w Spółce; • marketing, komunikacja i strategia, w tym zakresie główne czynności związane są z strategią marketingową, zarządzaniem produktami, a także komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną; • etyka i nadzór nad przestrzeganiem procedur, w tym zakresie główne czynności związane są z wdrażaniem Grupowego Kodeksu Etyki i polityk Grupy, a także pomocą udzielaną Spółce w zakresie przestrzegania wymogów prawnych; • wsparcie działalności operacyjnej, w tym zakresie główne czynności związane są z: zarządzaniem produkcją/łańcuchem dostaw, realizacją usług i integracją procesów oraz nadzorem nad procesami IT.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj