Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 64a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 64a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.338.2019.1.BG
     ∟ustalenia, czy nabyte przez Spółkę prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, po cenie nabycia, będzie stanowiło podlegającą amortyzacji podatkowej wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, a Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego znaku jako kosztu uzyskania przychodu

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.207.2019.1.AR
     ∟Możliwość uznania baz klientów nabytych przez Wnioskodawcę od spółki powiązanej za know-how oraz ustalenie czy odpisy amortyzacyjne od ww. wartości niematerialnych i prawnych podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ww. ustawy

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.379.2018.2.HK
     ∟Czy mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, dokonane przez Spółkę zaliczenie przychodów: ze sprzedaży udziałów i z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego – do przychodów kapitałowych, a także zaliczenie przychodów z tytułu: świadczenia usług outsourcingowych, najmu/dzierżawy, podwykonawstwa i z tytułu odsetek – do przychodów z innych źródeł, należy uznać za zgodne z brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.162.2018.3.BS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej praw do znaków słowno-graficznych, przez wspólnika spółki przekształconej, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku tej spółki.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.121.2018.1.KK
     ∟Ustalenie limitu kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 64a

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.22.2018.2.KK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od Praw do znaku towarowego.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.75.2018.2.KK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od Praw do znaku towarowego.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj