Interpretacje do przepisu
art. 169 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1313/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 169 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.409.2019.2.RK
     ∟sprzedaż udziału w działkach

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.539.2019.3.BO
     ∟Źródła przychodu ze sprzedaży działek oraz z tytułu odpłatnego przeniesienia własności działki

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.512.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.410.2019.2.MD
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze stosowaniem ulgi dla młodych – art. 21 ust. 1 pkt 148

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.382.2019.3.RK
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.470.2019.2.DA
     ∟Opodatkowanie uzyskiwanego w latach 2014 r. – 2015 r. świadczenia pieniężnego na zaspokojenie potrzeb rodziny, przyznanego na podstawie ugody sądowej.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.415.2019.3.KK
     ∟skutki podatkowe wypłaty należności: z tytułu zwrotu spadkobiercy udziałów w Spółdzielni związanych z udziałami w Spółdzielni

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.514.2019.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w akcji promocyjnej

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2019.4.KO
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w akcji promocyjnej

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.434.2019.4.KK
     ∟Czy nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, poprzez spłatę pozostałych spadkobierców, stanowi wydatek na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.377.2019.3.AKU
     ∟obowiązek podatkowy w Polsce w 2018 r. w związku z przeniesieniem centrum interesów życiowych do Czech

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.362.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w ramach rekompensaty z tytułu utraconych korzyści w uprawach rolnych, wynikającej z umowy dzierżawy

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.313.2019.2.KO
     ∟1) Czy do udokumentowania wydatków na własne cele mieszkaniowe wystarczy umowa z wykonawcą prac remontowych oraz potwierdzenie zapłaty za ich wykonanie i wycena materiałów i robocizny na wykonanie prac remontowych dachu? 2) Czy w związku z zakupem domu za pożyczone wcześniej na ten cel pieniądze - realizacja własnego celu mieszkaniowego – w związku z problemem ze sprzedażą mieszkania, a następnie przekazanie uzyskanej kwoty ze sprzedaży mieszkania na zwrot pożyczonych pieniędzy, uprawnia Wnioskodawczynię i Jej męża do uzyskania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.378.2019.3.KK
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.342.2019.3.KK
     ∟skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych członkowi z tytułu likwidacji Spółdzielni

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.345.2019.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży licytacyjnej lokalu niemieszkalnego w drodze egzekucji komorniczej.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.306.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.220.2019.2.KR
     ∟Ulga rehabilitacyjna po zmarłym mężu - leki, używanie samochodu

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113.KDIPT2-3.4011.285.2019.3.ID
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.257.2018.9.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.175.2019.2.EC
     ∟Odpłatne zbycie udziału w nieruchomości

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.188.2019.4.KR
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w latach 2015-2018 i latach kolejnych

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.170.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.179.2019.2.ACZ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi na dziecko

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.47.2019.4.AG
     ∟Dokonany przez Wnioskodawcę zwrot środków z funduszu remontowego nie będzie skutkował powstaniem po stronie członków wspólnoty przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie u nich przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.74.2019.2.SŻ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu na nabycie innego lokalu mieszkalnego i spłatę kredytu zaciągniętego na zbywany lokal.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.43.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe uzyskania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu na własne cele mieszkaniowe

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.71.2018.10.WS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia koordynatora niepublicznego żłobka sfinansowanego z dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.54.2019.3.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.51.2019.2.AG
     ∟Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis sprawy, powołane przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, uznać należy, że okolicznościowe prezenty od Wnioskodawcy dla Pracowników/Zleceniobiorców z okazji istotnych w ich życiu uroczystości, jako darowizny nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy/pracy wykonywanej osobiście ze względu na charakter planowanej czynności mającej na celu nieekwiwalentne i jednostronne obdarowanie pracowników.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj