Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 44 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


15/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 44 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.360.2019.3.KP
     ∟Uznania oferowanych przez Wnioskodawcę bonów za bony jednego przeznaczenia oraz obowiązku podatkowego w związku z jego realizacją.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.370.2019.3.EW
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku vat z tytułu sprzedaży Kart przedpłaconych różnego przeznaczenia; Prawo do ewidencjonowania na własnej kasie kwot pobranych od konsumentów z tytułu wydania Kart z zastosowaniem zera technicznego; Możliwość wykazania na paragonie fiskalnym kwot pobranych od konsumentów z tytułu wydania Kart w innej pozycji paragonu jako dodatkowe informacje.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2019.4.SR
     ∟zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez spółkę B na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług w ramach produktu S.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.288.2019.1.RMA
     ∟Sposób opodatkowania kart-zdrapek oraz kuponów uprawniających do odbioru darmowej sztuki towaru (bony)

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.285.2019.1.RMA
     ∟rozliczenia usług związanych z dystrybucją bonów towarowych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.297.2019.1.JG
     ∟Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu nabycia przez klientów towarów w zamian za wydany nieodpłatnie Bon różnego przeznaczenia MPV w przypadku, gdy wartość Bonu jest równa lub wyższa od sumy wartości nabywanych towarów, jak również w przypadku, gdy wartość Bonu jest niższa od sumy wartości nabywanych towarów

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.322.2019.1.EN
     ∟W przypadku sprzedaży kart podarunkowych, Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w sprzedaży pomiędzy Wydawcami (a więc dostawcami towarów lub usług), Partnerem a ostatecznymi nabywcami (Klientami). Odbiorcą usług pośrednictwa świadczonych przez Wnioskodawcę jest Partner, bowiem to on uzyskuje korzyści z tytułu sprzedaży kart podarunkowych. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta kart podarunkowych nie stanowi u niego dostawy towarów ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W opisanej sytuacji przedmiotem opodatkowania są usługi pośrednictwa świadczone na rzecz Partnera, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji. Zatem, kwota ta stanowi w istocie zapłatę (wynagrodzenie) za wykonaną usługę, tj. za pośrednictwo w sprzedaży kart podarunkowych. W konsekwencji, podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, jest kwota prowizji jaką otrzyma Wnioskodawca od Partnera w związku z wykonaniem na jego rzecz usługi pośrednictwa, pomniejszona o kwotę podatku. Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kart podarunkowych jednego przeznaczenia dokonywanej w imieniu i na rzecz innych podatników (Wydawców). Wnioskodawca nie jest/nie będzie zobowiązany ewidencjonować na kasie rejestrującej odpłatnego wydania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym kart podarunkowych różnego przeznaczenia.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.233.2019.2.ISK
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku zapłaty za towar lub usługę Bonem.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.185.2019.2.PR
     ∟Uznanie bonów za bony różnego przeznaczenia oraz brak opodatkowania ich transferu przez Wnioskodawcę.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.201.2019.3.MN
     ∟Zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do sprzedaży kart przedpłaconych z kodem oraz usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą kart przedpłaconych z kodem.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.113.2019.3.JM
     ∟Uznanie voucherów i zaproszeń za bony różnego przeznaczenia. Zasady opodatkowania.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.112.2019.2.DM
     ∟Jeżeli w ramach jednej Karty (bonu) istnieje możliwość dokonania zakupu zarówno towarów opodatkowanych na terytorium kraju podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, jak również zakupu w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (przy spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług) opodatkowanej 0% stawką podatku VAT, to mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia. Obowiązek podatkowy w przypadku bonów MPV powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, w momencie faktycznej dostawy towaru w zamian za bon.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.67.2019.1.KB
     ∟Brak opodatkowania transferu emitowanych przez Wnioskodawcę Bonów oraz opodatkowanie prowizji należnej Wnioskodawcy za usługi pośrednictwa.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.35.2019.1.ISK
     ∟Uznanie oferowanej przez Wnioskodawcę Karty podarunkowej za bon różnego przeznaczenia oraz obowiązek podatkowy w związku z realizacją bonu.

2004.08.31 - Urząd Skarbowy w Pabianicach - USIIIVAT/443/838/2004/MS
     ∟Czy podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanego oleju napędowego do napędu ciągnika rolniczego ? Czy podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od nabywanego paliwa do napędu motocykla ?W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 23.06.2004 r.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj