Interpretacje do przepisu
art. 21 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.403.2019.1.PPK
     ∟Obowiązki płatnika

2011.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-250/10/11/9/S/KS
     ∟Stwierdzić należy, iż kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r. wydatkowana na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego w 2008 r., korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze zwolnienia korzysta także przychód uzyskany z tytułu sprzedaży tej nieruchomości w części przeznaczonej na zapłatę zadatku jak również wydatki bezpośrednio związane z nabyciem lokalu mieszkalnego tj. opłaty notarialne, sądowe, pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych. Nadto z przedmiotowego zwolnienia będzie również korzystał przychód przeznaczony na spłatę kredytu gotówkowego związanego z zakupem nieruchomości nabytej w...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj