Interpretacje do przepisu
art. 21 pkt 68a Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


12/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 pkt 68a Ordynacji podatkowej

1

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.289.2017.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę.

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.141.2017.4.MK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem przez Wnioskodawcę nagród w przeprowadzanych na zlecenie klientów konkursach lub grach

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1081.2016.1.IN
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawanych w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych o charakterze konkursów.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1080.2016.1.IN
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawanych w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych o charakterze konkursów.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1082.2016.1.IN
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawanych w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych o charakterze konkursów.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1087.2016.1.ENB
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1085.2016.1.ENB
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1054.2016.1.ŁS
     ∟W konsekwencji nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy opisanych we wniosku nagród uzyskiwanych przez zwycięzców konkursu organizowanego przez Spółkę, pomimo, że wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1088.2016.1.ENB
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1086.2016.1.ENB
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1076.2016.1.AG
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.

2013.12.20 - Minister Finansów - DD3/033/315/MCA/13/RD-132627/13
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawania nagród w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wartości nagród przyznawanych uczestnikom akcji promocyjnej nieprowadzącym działalności gospodarczej za realizację odpowiedniego wolumenu zakupu oraz określenia jednorazowej wartości świadczeń.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj