Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


114/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-561/15/19-6/S/JK3
     ∟Wypłacona odprawa będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawczyni ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.104.2019.2.AK
     ∟Czy wszystkie świadczenia pieniężne, tj. odprawa, odszkodowanie z tytułu utraty stałego źródła zarobkowania i dodatkowe odszkodowanie podlegają opodatkowaniu? (porozumienie pracodawcy ze Związkami Zawodowymi).

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.366.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.320.2018.2.MS2
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.312.2018.1.MP
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania na podstawie ugody sądowej.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.271.2018.2.MH
     ∟w zakresie opodatkowania kwoty zwrotu poniesionych nakładów zasądzonych wyrokiem sądu

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.203.2018.2.MD
     ∟Zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wypłaconej odprawy i dodatkowego świadczenia.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.88.2018.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.76.2018.2.AG
     ∟Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.51.2018.2.ŁS
     ∟Odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenia nie są zwolnione od podatku.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.73.2018.2.MM
     ∟Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 45.500 zł nie są zwolnione od podatku. Świadczenia te stanowią dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą ich wypłaty jest stosunek pracy.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.81.2018.2.KP
     ∟Wypłacona odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.88.2018.2.JS
     ∟Wypłacona odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.49.2018.2.MD
     ∟Wypłacona Wnioskodawcy odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w łącznej kwocie 45.500 zł nie są zwolnione od podatku.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.38.2018.2.AG
     ∟Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.47.2018.2.MD
     ∟Wypłacona Wnioskodawcy odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w łącznej kwocie 45.500 zł nie są zwolnione od podatku.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.53.2018.1.IL
     ∟Świadczenie nazwane „Dodatkowym Odszkodowaniem I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, zatem stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.35.2018.1.BK
     ∟Czy dodatkowe odszkodowanie wypłacone na podstawie Porozumienia ze Związkami Zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.23.2018.1.MD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym otrzymane przez Nią odszkodowanie – „Dodatkowe Odszkodowanie I” w wysokości 45.500 zł wypłacone na podstawie Porozumienia ze Związkami Zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawczyni będzie miała prawo do żądania zwrotu pobranej przez pracodawcę zaliczki na podatek dochodowy wykazując w zeznaniu rocznym za 2017 r. – składanym do 30 kwietnia 2018 r. – różnicę między podatkiem należnym a pobranym, lub po złożeniu zeznania rocznego za 2017 r. składając korektę do tego zeznania z wnioskiem o zwrot nadpłaty?

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.20.2018.1.BK
     ∟Czy dodatkowe odszkodowanie wypłacone na podstawie Porozumienia ze Związkami Zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.46.2018.2.TR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.17.2018.1.ENB
     ∟„Dodatkowe Odszkodowanie I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.3.2018.2.ŁS
     ∟Wypłacona Wnioskodawcy odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w łącznej kwocie 95 730 zł nie są zwolnione od podatku.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.27.2018.1.ŁS
     ∟„Dodatkowe Odszkodowanie I” wypłacone przez pracodawcę w związku ze skorzystaniem przez Wnioskodawczynię z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.432.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.431.2017.1.IM
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, odszkodowanie wypłacone przez Spółkę na rzecz pracowników, na podstawie § 16 Regulaminu, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie z tytułu wypłaty odszkodowania płatnikiem zobowiązanym do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego odszkodowania?

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.309.2017.1.JK
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.304.2017.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.181.2017.2.MG
     ∟Czy od otrzymanej odprawy pieniężnej na podstawie wyroku sądowego potrąca się podatek dochodowy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 lit b) podatku dochodowego od osób fizycznych czy też jest ona wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b tej ustawy?

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.122.2017.2.MZ
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania odprawy wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i przystąpieniem podatnika do Programu Dobrowolnych Odejść.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj