Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


493/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.360.2019.3.MJ
     ∟Czy w związku z tym, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania, zostały wpłacone na zakup własnościowego mieszkania, które będzie służyło tylko i wyłącznie moim celom mieszkaniowym stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.453.2019.2.LZ
     ∟wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lutego 2017 r. na nabycie lokalu mieszkalnego w dniu 30 kwietnia 2017 r. oraz planowane nabycie udziału w nieruchomości, w których Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, mogą stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.362.2019.1.AK
     ∟Czy przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu zlokalizowanego w miejscowości nadmorskiej, w której Wnioskodawca będzie mieszkał wiosną i latem każdego roku oraz, w której zamierza w przyszłości zamieszkać na stałe, spełnia definicję wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.397.2019.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.468.2019.1.LZ
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lutego 2017 r. na nabycie lokalu mieszkalnego w dniu 30 kwietnia 2017 r. oraz planowane nabycie udziału w nieruchomości, w których Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, mogą stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.482.2019.1.KK
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.389.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.402.2019.1.LZ
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środki uzyskane ze sprzedaży własnościowego lokalu mieszkalnego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego, służącego realizacji własnych celów mieszkaniowych, może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.428.2019.3.MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – cele mieszkaniowe.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.458.2019.1.SR
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w darowiźnie oraz wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych z ww. odpłatnego zbycia na nabycie lokalu mieszkalnego od dewelopera, z którego będzie korzystać w sezonie wakacyjnym, a na stałe Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierzają w nim zamieszkać dopiero na emeryturze

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.351.2019.2.JM
     ∟Czy w związku z przedstawioną sytuacją Wnioskodawczyni będzie mogła zakupiony nowy lokal mieszkalny przez jakiś czas wynajmować biorąc pod uwagę, że po ustabilizowaniu się Jej sytuacji życiowej będzie w nim mieszkać (lokal mieszkalny kupuje dla siebie)? Jakie są przepisy w tej kwestii? Czy w związku z tym będzie miało zastosowanie zwolnienie z ulgi podatkowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.324.2017.12.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.352.2019.2.MK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia przeniesienia jego własności w ustawowym terminie nie przesądza o prawie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.346.2019.1.TR
     ∟Brak zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego z tytułu analizowanej sprzedaży, na skutek zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.434.2019.4.KK
     ∟Czy nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, poprzez spłatę pozostałych spadkobierców, stanowi wydatek na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.324.2019.3.MK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.349.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości. Zwolnienie przedmiotowe – przeznaczenie przychodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.343.2019.3.MZ
     ∟Stwierdzić należy, że wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytych w 2016 r. oraz w 2017 r. - począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na kupno nowej nieruchomości, służącej realizacji własnych celów mieszkaniowych, może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.373.2019.2.MZ
     ∟Biorąc pod uwagę powyższe w sytuacji przedstawionej we wniosku samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia przeniesienia jego własności w ustawowym terminie nie przesądza o prawie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie przeniesienie własności lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego na rzecz Wnioskodawczyni nastąpi do 30 czerwca 2020 r., czyli po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości tj. po 31 grudnia 2019 r., zatem Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, należy również wskazać, że bez znaczenia pozostaje fakt wpłaty przez Wnioskodawczynię do 15 października 2019 r., czy też do końca 2019 r. ceny nabycia lokalu mieszkalnego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.382.2019.1.KK
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.408.2019.1.AKR
     ∟Czy sprzedaż ww. nieruchomości mieszkalnej (lokalu mieszkalnego) położonej na terytorium Polski przed upływem pięciu lat od jej nabycia i przeznaczenie dochodu ze sprzedaży tego lokalu na własne cele mieszkaniowe, takie jak: remont własnej nieruchomości mieszkalnej (domu mieszkalnego) w Polsce, tak samo zakup gruntu budowalnego i wybudowanie na nim nieruchomości mieszkalnej z tym, że na terytorium innego państwa UE (Grecji), będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.333.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.399.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe wynajmowania lokalu mieszkalnego zakupionego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.407.2019.1.SR
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.261.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.262.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.343.2019.2.KS1
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, w przypadku nabycia dwóch lokali mieszkalnych, które będą wynajmowane

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.342.2019.2.MZ
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię przychodu uzyskanego ze sprzedaży części lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny, na nabycie od męża udziału w budynku mieszkalnym stanowiącego jego odrębny majątek, a następnie na remont tego domu, w którym Wnioskodawczyni zamieszka i będzie realizować własne cele mieszkaniowe, umożliwi zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanego przychodu z ww. odpłatnego zbycia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) – d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.167.2018.11.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof w związku z zawarciem umowy deweloperskiej.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.317.2019.2.SK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj