Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


168/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2019.2.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r., ustalenia wartości początkowej Nieruchomości, ustalenia dochodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz ustalenia dochodu z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci Nieruchomości.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.247.2019.2.MC
     ∟Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.105.2019.2.AA
     ∟Amortyzacja podatkowa w związku z nabyciem przedsiębiorstwa.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.161.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe sprzedaży zabudowanego gruntu otrzymanego w drodze darowizny, stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.408.2018.1.AD
     ∟Czy po dokonanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności lokalu, określenie wartości początkowej lokalu przy jego wprowadzeniu do ewidencji w związku z rozliczaniem dochodów ze stosunku najmu na zasadach ogólnych, według wartości rynkowej na podstawie wyceny biegłego w trybie art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest prawidłowe?

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.109.2018.1.MK
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.106.2018.1.AW
     ∟Czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wnioskodawca prawidłowo wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.90.2018.1.KS1
     ∟ustalenia wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.88.2018.1.KS1
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.408.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.394.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.393.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.201.2017.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości dla celów ustalenia wartości początkowej tej nieruchomości w przypadku nabycia udziału w ww. nieruchomości w drodze spadku oraz działu spadku

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.428.2017.1.AM
     ∟Jeżeli Wnioskodawca nabył wskazany we wniosku lokal mieszkalny i wyremontował go z przeznaczeniem dla celów prywatnych, a następnie przeznaczył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to może ustalić wartość początkową ww. lokalu na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w drodze wyceny dokonanej przez Wnioskodawcę, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia jego zużycia.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.305.2017.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowej oraz możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości, innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, składników majątkowych (m.in. towarów handlowych) nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.304.2017.1.MJ
     ∟- możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowej, - możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości, innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, składników majątkowych (m.in. towarów handlowych) nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.149.2017.2.MG
     ∟możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.152.2017.1.MG
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.590.2016.14.KO
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.60.2017.2.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych.

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.105.2017.1.DR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa.

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.1024.2016.2.MAP
     ∟ustalenie wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa oraz ich amortyzacja

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.172.2016.1.MC
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.132.2016.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku zbycia nabytych w ramach darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.129.2016.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku zbycia nabytych w ramach darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.155.2016.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku zbycia nabytych w ramach darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.131.2016.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach umowy darowizny.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.97.2016.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach umowy darowizny.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj