Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


585/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.349.2019.1.WM
     ∟Czy Wnioskodawca stosując przedstawiony schemat rozliczeń w oparciu o umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, może korzystać z opodatkowania swojej działalności na podstawie norm szacunkowych zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.225.2019.1.KP
     ∟Ustalenie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

2019.07.30 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.113.2017.CRS
     ∟Czy w związku z tym, że w 2017 r. Wnioskodawca znowu będzie się rozliczał na zasadzie norm szacunkowych, a w 2016 r. rozliczał podatek dochodowy na zasadzie podatku liniowego, dochody uzyskane ze sprzedaży skór pochodzących ze stada wyhodowanego w 2016 r., a sprzedawane po tym roku, tj. w 2017 r., ma On opodatkować na zasadach podatku liniowego, zgodnie z przyjętą przez Niego formą opodatkowania za 2016 r. i w momencie uzyskania przychodu?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.321.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.322.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.316.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.317.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.171.2019.2.KS
     ∟źródło przychodów i koszty uzyskania przychodów (działalność związana z końmi oraz z gołębiami)

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.170.2019.2.KS
     ∟źródło przychodów i koszty uzyskania przychodów (działalność związana z końmi oraz z gołębiami)

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.146.2019.1.KF
     ∟Zaliczenie przychodów z dzierżawy kurników do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.105.2019.3.IM
     ∟Ustalenie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, limit przychodów dla małżonków.

2019.06.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.112.2017.CRS
     ∟W jaki sposób opodatkować sprzedaż skór norczych w 2017 r., które zostały wyprodukowane w 2016 r.? Czy powinny one zostać opodatkowane na podstawie podatku liniowego obowiązującego Wnioskodawcę w 2016 r., czy też na podstawie norm szacunkowych, którym podlega Wnioskodawca w 2017 r.?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.384.2018.2.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży niezakończonej inwestycji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą niezakończonej inwestycji.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.452.2018.1.KO
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.451.2018.1.KO
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.374.2018.1.IM
     ∟Działy specjalne produkcji rolnej – dochód - normy szacunkowe.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.339.2018.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania, w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 i opodatkowania zarówno Indyków Nieśnych jak i Indyków Sprzedawanych, w zakresie obowiązku informowania Naczelnika Urzędu o zmianie w produkcji oraz w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 stad Indyków przeznaczonych na potrzeby wymiany własnych stad reprodukcyjnych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.338.2018.1.IM
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.328.2018.1.DP
     ∟Czy dochody uzyskane z hodowli psów rasowych polegającej na rozmnażaniu psów, karmieniu psów w celu przyrostu masy, selekcji psów ze względu na płeć, kolor, popędy behawioralne mogą korzystać z opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 poz. 15 lit. k) ww. ustawy?

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.372.2018.1.BO
     ∟Prawidłowe wykazanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w zeznaniu PIT-36

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.315.2018.1.KS
     ∟W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup norek do stada podstawowego.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.261.2018.1.JŁ
     ∟Czy w okolicznościach niniejszej sprawy, koszty zakupu norek do stada podstawowego stanowią inne niż bezpośrednie koszty uzyskania przychodu (koszty pośrednie) potrącane w dacie ich poniesienia?

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.221.2018.1.WM
     ∟Ustalenie rozmiaru produkcji w działalności rolniczej.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.222.2018.1.WM
     ∟Ustalenie rozmiaru produkcji w działalności rolniczej.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.104.2018.2.EB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.419.2017.2.MM
     ∟1) Na jakich zasadach opodatkować skóry wytworzone w 2016 r. i sprzedane w 2017 r.? 2) Jakie deklaracje związane z podatkiem dochodowym należy złożyć w ramach prowadzonych działów specjalnych w 2017 r. i za 2017 r.?

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.692.2017.1.AM
     ∟W zakresie uznania sprzedaży działki przez Sprzedającą za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nabywającego tę nieruchomość.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.408.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj