Interpretacje do przepisu
art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


493/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.447.2019.1.MJ
     ∟Zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.400.2019.1.MJ
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.429.2019.1.PR
     ∟w zakresie zasad rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.405.2019.1.PR
     ∟w zakresie rozliczania różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.105.2019.3.IM
     ∟Ustalenie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, limit przychodów dla małżonków.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.209.2018.8.MC
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki komandytowej oraz przez spółkę komandytową.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-83/15-2/S/AM
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w ww. Spółkach zagranicznych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów Spółki zagranicznej stosownie do art. 24a ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4, ust. 6, ust. 10, ust. 13 oraz ust. 17 pkt 1 Ustawy o CIT? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w ww. Spółkach zagranicznych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek oraz do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zagranicznej w ewidencji stosownie do art. 24a ust. 13 Ustawy o CIT?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.129.2019.1.AM
     ∟Zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.127.2019.1.AM
     ∟Zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.125.2019.1.MW
     ∟Zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.40.2019.1.MW
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.44.2019.1.AM
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.45.2019.1.AM
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.41.2019.1.MW
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.128.2019.1.MW
     ∟Zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.57.2019.2.MM
     ∟określenia momentu korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dotyczącego wsparcia na realizację nowej inwestycji

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.95.2019.1.MJ
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasad rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.63.2019.1.AW
     ∟Podatkowe rozliczanie różnic kursowych ustalanych metodą bilansową.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.62.2019.1.AW
     ∟Podatkowe rozliczanie różnic kursowych ustalanych metodą bilansową.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.61.2019.1.AW
     ∟Podatkowe rozliczanie różnic kursowych ustalanych metodą bilansową.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.65.2019.1.AD
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.91.2019.1.AWO
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.60.2019.1.AD
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.64.2019.1.AD
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.67.2019.1.PS
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.68.2019.1.PS
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.56.2019.1.PS
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.55.2019.1.PS
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.66.2019.1.PS
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.54.2019.1.PS
     ∟Rozliczanie różnic kursowych w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej oraz zasady rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj