Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


402/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.470.2019.2.MSO
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów po cenie promocyjnej 1 zł oraz prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie próbników

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.455.2019.1.MP
     ∟Prawidłowość stosowania metody obliczania podatku.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.377.2019.3.IZ
     ∟uznanie aportu Działu handlowego za czynność niepodlegającą opodatkowaniu

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.290.2019.2.TKU
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku całkowitej zapłaty przez klienta Bonem otrzymanym nieodpłatnie i dopłaty pozostałej części należności.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.376.2019.2.JO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży praw do Znaku.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.384.2019.1.BS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej oraz trybu skorygowania rozliczenia podatku wynikającego z faktury aportowej.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.331.2019.2.MG
     ∟uznanie czynności polegających na usuwaniu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, określenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu, prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania,

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.318.2018.1.KW
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży Nieruchomości na rzecz X Spółka z o.o., określenia podstawy opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych na ekspozycję w cenach promocyjnych.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.286.2019.1.KT
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z zamianą nieruchomości

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.143.2019.4.JS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę oraz ustalenie podstawy opodatkowania sprzedawanych towarów za symboliczną złotówkę.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.221.2019.1.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku czynności wniesienia aportu własności zabudowanych działek gruntu, prawo użytkowania wieczystego działki gruntu do Spółki w zamian za objęcie udziałów, opodatkowania czynności wniesienia aportu w postaci ruchomości do Spółki w zamian za udziały oraz podstawa opodatkowania dla tych czynności.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.212.2019.1.AP
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów dokonywanej po cenie promocyjnej (np. 1 zł) oraz prawa do wystawiania faktur korygujących dla bonifikat stanowiących rabat po-transakcyjny.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.23.2019.1.MC
     ∟Rozpoznanie świadczenia usług, sposób ich opodatkowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.62.2019.1.ŻR
     ∟brak opodatkowania transakcji wniesienia aportem przez Miasto do Spółki wierzytelności w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.842.2018.5.KM
     ∟określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży realizowanej w ramach programu lojalnościowego

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.684.2018.2.EB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z budową otworu geotermalnego.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.707.2018.1.JF/MT
     ∟Opodatkowanie usług pośrednictwa wizowego, obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej, ustalanie proporcji odliczenia, rozpoznanie usługi kompleksowej oraz uznanie działalności Spółki za działalność w całości opodatkowaną.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.479.2018.1.MD
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…” zgodnie z art. 86 ust. 2a-h i art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.296.2018.2.AS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu do Wnioskodawcy.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.393.2018.2.RS
     ∟Wliczenie otrzymanej dotacji do podstawy opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego dla ww. dotacji oraz wykonanie usługi doradczej, sposób wykazania dofinansowania i wkładu własnego na fakturze oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących koszty bezpośrednie i pośrednie projektu.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.359.2018.2.KOM
     ∟Skutki podatkowe cesji praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych zakupu nieruchomości i prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.419.2018.1.MJ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.310.2018.1.AS
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.362.2018.1.JP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem spółki z o.o. Zespołów Trakcyjnych.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.250.2018.1.AŻ
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu do Spółki.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.251.2018.1.AS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.281.2018.2.AZ
     ∟opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23% wniesienia aportem przez Gminę do Spółki nakładów na stację uzdatniania wody, prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług na wytworzenie nakładów poczynionych na stację uzdatniania wody oraz podstawy opodatkowania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj