Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


313/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.577.2019.2.IK
     ∟określenia podstawy opodatkowania w sytuacji ustalenia ceny poniżej wartości rynkowej towaru

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.526.2019.2.AJ
     ∟Zwolnienie od podatku usług najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe osób fizycznych oraz pracowników podmiotu gospodarczego, zwolnienia od podatku usług najmu lokali mieszkalnych na rzecz innych podmiotów gospodarczych na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanie, że opłaty przenoszone na najemcę nie stanowią podstawy opodatkowania na podstawie art. 29 ust. 7 pkt 3 ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.600.2019.1.WN
     ∟- uznanie, że skoro otrzymane przez Gminę dofinansowanie stanowi element podstawy opodatkowania dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, to kwota podatku należnego powinna zostać wyliczona metodą „w stu”, a dofinansowanie należy traktować jako kwotę obejmującą już podatek VAT, - stawka podatku VAT dla kwoty dofinansowania otrzymanego przez Gminę

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.455.2019.1.MP
     ∟Prawidłowość stosowania metody obliczania podatku.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.365.2019.2.MD
     ∟w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze od Organizatora

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.363.2019.3.AZ
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy z tytułu dystrybucji biletów na imprezy organizowane na terenie całego kraju

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.290.2019.2.TKU
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku całkowitej zapłaty przez klienta Bonem otrzymanym nieodpłatnie i dopłaty pozostałej części należności.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.305.2019.2.MW
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu otrzymanego dofinansowania. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanego dofinansowania. Udokumentowanie otrzymanego dofinansowania.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.354.2019.1.KK
     ∟Prawo do opodatkowania w systemie VAT-marża sprzedaży pojazdów samochodowych wykorzystanych w prowadzonej działalności jako środki trwałe.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.353.2019.1.ISK
     ∟Opodatkowanie w systemie VAT-marża sprzedaży pojazdów samochodowych wykorzystanych w prowadzonej działalności jako środki trwałe.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.361.2019.1.JG
     ∟opodatkowanie w systemie VAT-marża sprzedaży pojazdów samochodowych wykorzystanych w prowadzonej działalności jako środki trwałe

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.194.2019.1.WR
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Partnerom oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.278.2019.1.JG
     ∟sposób rozliczania i dokumentowania Rabatów udzielanych na rzecz Nabywcy oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu Rabatów

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.287.2019.1.MW
     ∟Opodatkowanie dofinansowania otrzymanego przez Wnioskodawcę.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.80.2019.2.AW
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia, zwrot kosztów, prawo do odliczenia.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.174.2019.1.KS
     ∟uznanie udzielanych bonusów pośrednich za rabaty będące obniżką ceny, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, określenie momentu tego obniżenia oraz sposobu dokumentowania bonusów pośrednich

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.38.2019.1.MT
     ∟zastosowanie procedury VAT-marża do sprzedaży używanych samochodów

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.753.2018.1.SM/MT
     ∟dokonywanie dostawy towarów używanych przez Wnioskodawczynię w procedurze VAT marża w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni będzie dokonywała nabycia tych towarów od dostawców, którzy sprzedawane przez siebie towary opodatkowują na zasadzie marży oraz mają swoje siedziby na terytorium Unii Europejskiej, jednak poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy towar kupowany jest przez Wnioskodawczynię i dostarczany przez sprzedawcę do Polski (pyt. nr 1)

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.1.2019.1.AS
     ∟prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego z tytułu wypłaty premii oraz ustalenia momentu dokonania ww. obniżenia

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.854.2018.1.AK
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP3/4512-297/15-6/18-S/OS
     ∟Stawka/podstawa opodatkowania.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.702.2018.2.AZ
     ∟podstawa opodatkowania usług świadczonych przez portal internetowy, stawka podatku oraz zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.511.2018.1.IT
     ∟Wyłączenie z podstawy opodatkowania opłat interchange i systemowych pobieranych od Wnioskodawcy przez Organizacje kartowe i następnie zwracanych Wnioskodawcy przez Akceptantów.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.511.2018.1.JG
     ∟możliwość opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.555.2018.2.PRP
     ∟ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.501.2018.2.JN
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.09.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.46.2018.WCX
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania uczestnikowi promocji bonu towarowego oraz w zakresie podstawy opodatkowania przy płatności za towar Bonem towarowym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj