Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


69/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.470.2019.2.MSO
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów po cenie promocyjnej 1 zł oraz prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie próbników

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.290.2019.2.TKU
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku całkowitej zapłaty przez klienta Bonem otrzymanym nieodpłatnie i dopłaty pozostałej części należności.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych na ekspozycję w cenach promocyjnych.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.176.2019.1.MT
     ∟wartość sprzedaży opodatkowanej podlegającej rejestracji za pomocą kasy rejestrującej oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę przez podmioty współpracujące z Wnioskodawcą

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.304.2019.2.AJ
     ∟Przekształcenie prawa użytkowania gruntu w prawo własności nie podlega opodatkowaniu w sytuacji, gdy prawo wieczystego użytkowania wieczystego zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r. Natomiast ustanowienie użytkowania wieczystego, po dniu 30 kwietnia 2004 r., stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu. W sytuacji udzielenia bonifikaty, podstawa opodatkowania nie będzie obejmować kwoty tych bonifikat będzie powstawał – stosownie do art. 19a ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy – z końcem okresu, do którego odnoszą się płatności, tj. w przedmiotowej sprawie z dniem 31 grudnia danego roku. Przy czym, jeżeli przed dniem 31 grudnia Gmina otrzyma całość lub część opłaty, to wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.279.2019.1.MJ
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.208.2019.1.RMA
     ∟Podstawa opodatkowania produktów sprzedawanych w ramach promocji.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.212.2019.1.AP
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów dokonywanej po cenie promocyjnej (np. 1 zł) oraz prawa do wystawiania faktur korygujących dla bonifikat stanowiących rabat po-transakcyjny.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.842.2018.5.KM
     ∟określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży realizowanej w ramach programu lojalnościowego

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.1.2019.1.AS
     ∟prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego z tytułu wypłaty premii oraz ustalenia momentu dokonania ww. obniżenia

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.854.2018.1.AK
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.41.2019.1.KS
     ∟Ustalenie, czy udzielane bonifikaty skutkują obniżeniem podstawy opodatkowania.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.660.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.573.2018.1.EJ
     ∟wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.572.2018.1.EJ
     ∟wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.580.2018.1.PRP
     ∟podstawy opodatkowania usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.593.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania a bonifikaty.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.419.2018.2.MP
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane na podstawie przepisów prawa energetycznego pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.46.2018.WCX
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania uczestnikowi promocji bonu towarowego oraz w zakresie podstawy opodatkowania przy płatności za towar Bonem towarowym.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.451.2018.1.SJ
     ∟Ustalenie, czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.457.2018.1.MJ
     ∟Ustalenia czy bonifikaty udzielane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne pomniejszają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.536.2018.1.AW
     ∟Rozliczanie i dokumentowanie udzielonych rabatów pośrednich.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.294.2018.1.TKU
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartość przekazanych Premii oraz ustalenie momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do dokonania ww. czynności.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.304.2018.1.NF
     ∟Wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.172.2018.1.ASZ
     ∟Podstawa opodatkowania sprzedaży towarów w ramach strategii marketingowych

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.738.2017.1.MGO
     ∟Wyłączenie z opodatkowania z uwagi na wsteczną i bieżącą centralizację przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czynności dokonywanych pomiędzy Gminą, jej jednostkami budżetowymi oraz Zakładem polegających na świadczeniu usług.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.646.2017.1.AO
     ∟W niniejszych okolicznościach podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów realizowanej w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych będzie kwota faktycznie zapłacona/należna Spółce za te towary od Kontrahentów, czyli uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku, również w sytuacji gdy po uwzględnieniu rabatu cena ta będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów, w tym wynosić 1 zł/1 grosz netto plus podatek VAT.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.811.2017.1.RS
     ∟W zakresie sposobu udokumentowania otrzymanego rabatu pośredniego oraz uznania wartości przyznanego rabatu za kwotę netto.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.350.2017.3.AO
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientowi oraz potencjalnemu klientowi opakowania zawierającego wiele sztuk danego Wyrobu, podstawy opodatkowania podatkiem VAT promocyjnej sprzedaży Wyrobów oraz prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT w związku z wytworzeniem lub zakupem Wyrobów

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.197.2017.2.ISK
     ∟W zakresie prawa do wystawiania faktur korygujących dla bonifikat, których stała wartość wynika z umowy i jest znana stronom transakcji przed dokonaniem sprzedaży.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj