Interpretacje do przepisu
art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1981/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.383.2019.3.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – jury na konkursach

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.458.2019.2.PP
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.381.2019.2.SK
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.358.2019.1.AK
     ∟1. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% miesięcznego przychodu, względem Honorarium stanowiącego zapłatę za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT? 2. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT – w sytuacji, gdy Honorarium należne pracownikowi w danym miesiącu będzie równe 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika i w związku z tym w danym miesiącu wynagrodzenie za inne czynności pracownika nie zostanie w ogóle wypłacone?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.452.2019.1.EC
     ∟W zakresie ustalenia podstawy obliczenia wartości przysługującego zwolnienia podatkowego w związku z prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej pozarolniczą działalnością gospodarczą.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.462.2019.1.PP
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.385.2019.2.LZ
     ∟Wnioskodawca obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych do części wynagrodzenia dotyczącej przeniesienia praw autorskich będzie mógł zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskiwanej przez pracowników znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.286.2019.2.PP
     ∟możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.280.2019.2.AK
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-10/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.267.2019.1.APO
     ∟Spółka wnioskuje o potwierdzenie prawidłowości wskazanej metody weryfikacji wielkości uzyskanej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego dostępnego dla pomiotów prowadzących działalność na podstawie stosownej decyzji o wsparciu.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.258.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe transgranicznego łączenia spółek (sukcesja, koszty uzyskania przychodów, ustalenie wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne, zaliczki, konfuzja wierzytelności)

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.280.2019.3.MH
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.349.2019.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.81.2019.3.HS
     ∟Czy w związku z nabyciem praw i obowiązków wynikających z nieodpłatnej umowy cesji praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji Wnioskodawczyni powinna złożyć deklarację SD-Z2 do Urzędu Skarbowego?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.227.2019.2.MS2
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.241.2019.2.MH
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.255.2019.1.MS2
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca w związku z obowiązkami płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, może uznać, że część wynagrodzenia wypłacanego Pracownikom w formie Honorarium stanowić będzie wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy i czy w konsekwencji Wnioskodawca może zastosować, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, w zw. z art. 22 ust. 9b Ustawy PIT, 50% koszty uzyskania przychodu w stosunku do tej części wynagrodzenia, która przypada tytułem rozporządzenia przez Pracownika majątkowymi prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy, w efekcie działalności twórczej w zakresie programów komputerowych wymienionej w art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy PIT?

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.311.2019.1.PP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.256.2019.2.PP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.266.2019.1.AK
     ∟Czy opisany najem krótkoterminowy można traktować jako najem prywatny, a więc nie wymagający rejestrowania działalności gospodarczej, a także umożliwia wybór opodatkowania przychodu w formie ryczałtu zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.207.2019.4.JR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwość zastosowania 50% kup

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-178/16-3/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-179/16/19-S/JG
     ∟Okres przechowywania dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.238.2019.2.JR
     ∟Możliwość zastosowania 50% kup

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.240.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.216.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.209.2019.2.SK
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj