Interpretacje do przepisu
art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


211/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.201.2019.3.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.232.2019.1.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.327.2019.2.JG
     ∟Czy w związku z nowelizacją art. 22 ustawy o PIT poprzez dodanie ust. 9b, w którym ograniczono krąg osób uprawnionych do korzystania z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest uprawniony do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzenia pracowników (Projektantów i Asystentów projektantów) w części przypadającej na pracę twórczą, stojąc na stanowisku, iż wykonywanie, opracowywanie i tworzenie projektów, koncepcji obliczeniowych i inżynierskich dotyczących tych projektów, ekspertyz i opinii mieści się w zakresie działalności twórczej w zakresie architektury zgodnie z art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o PIT?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.234.2019.1.TW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z użytkowaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.343.2019.1.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.320.2019.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawca w zakresie dotyczącym honorarium autorskiego za przeniesienie przez Pracowników (inżynierowie budownictwa) na Pracodawcę praw autorskich majątkowych do stworzonych utworów, może jako płatnik stosować wobec Pracowników 50% koszty uzyskania przychodów?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.178.2019.2.AG
     ∟Wynagrodzenie dla radcy prawnego wypłacane byłej pracownicy jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód osiągany z działalności wykonywanej osobiście.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.270.2019.3.ASZ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.261.2019.2.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów podróży służbowej pracownika

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.327.2019.2.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów wyżywienia poniesionych przez pracownika podczas podróży służbowej

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.241.2019.2.MH
     ∟obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.183.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzeń obywatelom Szwecji.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.157.2019.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika dotyczące zastosowania prawidłowej stawki podatku.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.119.2019.2.DS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów – programiści.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.202.2019.1.LZ
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.162.2019.2.JG1
     ∟Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy oraz kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez byłych pracowników przy wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB1/4511-466/15-13/RK
     ∟Obowiązki płatnika

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.332.2018.3.AN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.284.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.314.2018.2.KS
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.344.2018.2.AK
     ∟Stosowanie kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.250.2018.2.DW
     ∟Czy w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom na stanowiskach o wyżej wymienionych zakresach obowiązków - w części odpowiadającej wykonanej pracy, której rezultat stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzenie tym prawem zgodnie z postanowieniami umowy o pracę) - Wnioskodawca jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 w związku z ust. 9b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.213.2018.2.MK
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.269.2018.2.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikowi kosztów z tytułu podróży służbowej

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.365.2018.2.AK
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w związku z udziałem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.293.2018.2.MS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.290.2018.2.KS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.294.2018.2.MS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.291.2018.2.KS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.210.2018.3.JM
     ∟Obowiązek płatnika w zakresie dochodów osiąganych przez obywateli Ukrainy.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj