Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym

1

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.343.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania SAP mieści się w zakresie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., a w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła od wypłacanych należności

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-157/15-2/GJ
     ∟W ocenie organu status Wnioskodawcy nie pozwala na traktowanie go jako finansującego w umowie leasingu. Konsekwencją tego jest brak możliwości do skorzystania przez Spółkę z uprawnień w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów, jakie posiada finansujący w umowie leasingu. Opłaty ponoszone przez Klienta z tytułu korzystania z oprogramowania nie stanowią dla Spółki przychodu z tytułu umowy leasingu. Również w zakresie odpisów amortyzacyjnych zarówno oprogramowania jak i sprzętu komputerowego Spółka nie jest uprawniona do potraktowania ich jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy leasingu.

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-179/15-2/EK
     ∟Skutki podatkowe realizowanych przez Wnioskodawcę świadczeń wykonywanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego

2010.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-534/10-2/SM
     ∟Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy i dokumentacja przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj