Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1739/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.534.2019.2.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych, zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych po uzyskaniu statusu jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.513.2019.2.AGW
     ∟Zwolnienia od podatku usług kształcenia oraz opieki merytorycznej nad studiami podyplomowymi.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.497.2019.1.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług kształcenia

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.322.2019.2.AS
     ∟Zwolnienie od podatku świadczenia usług wykonywania wymagalnego nalotu: - dla osób posiadających licencję pilota turystycznego PPL/A), które chcą dolatać niezbędnych godzin przez przystąpieniem do szkolenia do licencji zawodowej CPL(A), - na rzecz studentów szkół wyższych posiadających licencję pilota turystycznego PPL(A), ubiegających się o kwalifikację na kierunek pilotażu na swojej uczelni, poprzez zdobycie nalotu promującą ich większą ilością punktów przy kwalifikacji za posiadany nalot dowódczy (samodzielny).

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.430.2019.2.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług prowadzenia praktyk zawodowych studentów uczelni publicznej; - zapewnienia tzw. „pakietu medycznego”; - badań okresowych członków ochotniczej straży pożarnej; - szczepień ochronnych

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.442.2019.3.MSU
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie badania słuchu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, możliwość korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy w związku ze świadczeniem szkoleń stacjonarnych, możliwość korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy w związku ze świadczeniem szkoleń on-line,

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.407.2019.2.MR
     ∟Opodatkowanie usług szkoleniowych związanych z dostawą towarów (urządzeń).

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.366.2019.1.AK
     ∟Prawidłowość zastosowania podstawowej stawki podatku dla świadczonych usług szkoleniowych.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.439.2019.2.MN
     ∟Wnioskodawca będzie zobowiązany zgodnie z przepisem art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, do wystawienia faktury korygującej do faktury z dnia 27 maja 2019 r. dokumentującej usługę opisaną we wniosku, w której dokona korekty stawki podatku VAT ze stawki „23%” na „zw”. Wystawiając fakturę korygującą, Wnioskodawca jako podstawę prawną zwolnienia od podatku VAT ww. usługi szkolenia zobowiązany jest wpisać przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.348.2019.2.AGW
     ∟Brak zwolnienia od podatku usługi organizacji konferencji w części, w której finansowana jest przez uczelnie ze środków publicznych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.255.2019.2.RS
     ∟W zakresie nieuznania za podatnika jednostki wojskowej z tytułu nabycia/planowanego nabycia od amerykańskiej agencji rządowej usług niematerialnych.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.324.2019.1.ASZ
     ∟stawka podatku mająca zastosowanie dla usługi polegającej na wsparciu doradczym osób, które otworzyły działalność gospodarczą

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.378.2019.2.RS
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług kursów, które zamierza prowadzić Spółka w ramach niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.429.2019.1.EW
     ∟Zwolnienie z podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych za pomocą platformy internetowej.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.349.2019.3.SR
     ∟zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy organizowanych przez Wnioskodawcę warsztatów, promujących kulturę żydowską oraz brak zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy organizowanych przez Wnioskodawcę warsztatów, promujących kulturę żydowską.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.354.2019.1.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług szkolenia sędziów turniejów tańca, - usług szkolenia skrutinerów, - usług szkolenia instruktorów tańca, - przeprowadzenia egzaminów

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.450.2019.1.AZ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opisanych we wniosku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.413.2018.7.MSO
     ∟- nieuznania dotacji otrzymanej na pokrycie wydatków kwalifikacyjnych w ramach realizowanego projektu pn.: „(…)” za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz - braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.342.2019.2.EW
     ∟Zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.327.2019.1.AJ
     ∟Świadczone przez Pana usługi nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ prowadzenie zajęć, o których mowa we wniosku dla młodzieży w wieku 10-15 lat nie stanowi usług przekwalifikowania zawodowego.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.202.2019.2.MN
     ∟Brak zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opisanych we wniosku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.285.2019.2.PRP
     ∟w zakresie: rozpoznania importu usługi organizacji praktyk zawodowych, zastosowania zwolnienia z podatku VAT

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.250.2019.4.KT
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem towaru (whisky) wykorzystywanego do celów organizacji szkoleń dotyczących sposobu degustacji whisky

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.174.2019.2.MGO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku: - usług kształcenia zawodowego - organizacji konferencji naukowych, sympozjów i szkoleń (za wyjątkiem usług kształcenia zawodowego.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.273.2019.1.IK
     ∟opodatkowanie wydania książeczek startowych dla zawodników, książeczek dla sędziów oraz indeksów stażowych

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.138.2019.3.AS
     ∟Ustalenie stawki podatku VAT dla usług szkoleniowych świadczonych przez Wykonawcę z tytułu przeprowadzonych kursów językowych i kursów komputerowych

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.196.2019.2.KP
     ∟zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.229.2019.2.PRP
     ∟w zakresie: rozpoznania importu usługi organizacji praktyk zawodowych, zastosowania zwolnienia z podatku VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.202.2019.1.KP
     ∟Stawki podatku VAT dla usługi szkoleniowej z obsługi i eksploatacji aparatowni dla załóg.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.182.2019.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup komputerów, serwera oraz platformy e-learningowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj