Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2281/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.481.2019.1.JK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie za faktoring.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.182.2019.3.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.288.2019.2.JKU
     ∟skoro omawiana czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz będzie z tego podatku zwolniona, to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.560.2019.4.MG
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności udzielenia pożyczki przez pożyczkodawcę na rzecz Wnioskodawcy

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.624.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności udzielenia pożyczki przez Spółkę – Pożyczkodawcę na rzecz Wnioskodawcy

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.472.2019.2.JB
     ∟- zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla czynności udzielania pożyczek na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy; - ustalenie, czy obrót z tytułu udzielania pożyczek powinien być przez Spółkę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.473.2019.2.KW
     ∟w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i braku zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem czynności udzielania pożyczek podmiotom powiązanym oraz prawa do określenia kwot podatku naliczonego na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.177.2019.4.MZ
     ∟Czy udzielenie pożyczki Wnioskodawcy przez Województwo X będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.350.2019.2.AK
     ∟Ustalenie czy usługi udzielania pożyczek świadczone przez Wnioskodawcę powinny być postrzegane jako transakcje mające charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w związku z czym obrót z tytułu tych transakcji nie powinien być brany pod uwagę dla celów obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.607.2019.2.ASY
     ∟Opodatkowanie czynności udzielenia pożyczki.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.271.2019.2.LB
     ∟Czy w przypadku potwierdzenia stanowiska Spółki w zakresie podatku od towarów i usług i uznania, że udzielenie pożyczki stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarcie Umowy Pożyczki, opisanej w stanie faktycznym wniosku jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy, jako Pożyczkobiorcy, nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.520.2019.3.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.135.2019.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów pożyczek

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.508.2019.1.AS
     ∟zwolnienie od podatku VAT usług pośrednictwa finansowego

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.473.2019.1.AK
     ∟ustalanie podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz kalkulacja współczynnika struktury sprzedaży w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tytułu: odsetek od rezerwy obowiązkowej oraz depozytów utrzymywanych na rachunku w NBP; odsetek z tytułu środków pieniężnych utrzymywanych na rachunkach nostro; z depozytów międzybankowych oraz odsetek, opłat karnych, kar umownych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z majątku alokowanego do Oddziału, a także monitów i upomnień

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.620.2019.1.EK
     ∟Opodatkowanie opłat pobranych za czynności związane z udzielonymi kredytami.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.492.2019.1.EK
     ∟Opodatkowanie opłat pobranych za czynności związane z udzielonymi kredytami.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.335.2019.2.JKU
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług pośrednictwa w udzielaniu pożyczek oraz kredytów (tj. w odniesieniu do czynności mających na celu doprowadzenie do sprzedaży/zawarcia umów kredytowych i pożyczkowych) oraz zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę polegających na: obsłudze posprzedażowej (tzn. badanie satysfakcji i zadowolenia klienta z obsługi) oraz sprawdzaniu działalności Agentów.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.495.2019.1.IT
     ∟w zakresie opodatkowania usług faktoringu świadczonych przez Wnioskodawcę

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.209.2019.2.BD
     ∟Czy zawarcie umowy pożyczki – pomiędzy Organem Założycielskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, tj. Wnioskodawcą – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-958/15-2/AB
     ∟uwzględnienie odsetek z tytułu udzielonych pożyczek przy wyliczeniu proporcji sprzedaży.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.500.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.502.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.542.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.499.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.507.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.505.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.506.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.503.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.504.2019.2.ASY
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj