Interpretacje do przepisu
art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


745/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.329.2019.1.MC
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodu z działalności gospodarczej.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.301.2019.2.WS
     ∟Sposób opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dochodów.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.387.2019.2.KP
     ∟w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów i sposobu opodatkowania

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.327.2019.1.KS
     ∟kwalifikacja przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług do odpowiedniego źródła przychodów

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.398.2019.1.KS
     ∟kwalifikacja przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług do odpowiedniego źródła przychodów

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.310.2019.2.DJD
     ∟Możliwość opodatkowania prowadzonej działalności w formie podatku liniowego w sytuacji, gdy Wnioskodawca współpracuje z firmą spoza Unii Europejskiej, w której wcześniej był zatrudniony na etat?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.297.2019.4.DJD
     ∟Prawo do opodatkowania dochodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.319.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – zwolnienie przedmiotowe – podatnik opodatkowany podatkiem liniowym

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – zwolnienie przedmiotowe – podatnik opodatkowany podatkiem liniowym

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.253.2019.4.WM
     ∟Czy Wnioskodawca może odprowadzać podatek liniowy?

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.239.2019.2.MJ
     ∟możliwość uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania ich 19% podatkiem liniowym

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.193.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.149.2019.1.KK
     ∟Czy Wnioskodawca świadczący usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką (w której jednocześnie pełni funkcję członka zarządu na podstawie aktu powołania) może stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do dochodów osiąganych na podstawie ww. umowy?

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.115.2019.2.MM
     ∟Kwalifikacja wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług do właściwego źródła przychodów i możliwości jego opodatkowania 19% podatkiem liniowym oraz obowiązków płatnika z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.137.2019.2.EC
     ∟W zakresie możliwości stosowania 19% stawki podatku liniowego.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.116.2019.2.WM
     ∟Czy prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym wg stawki 19%, jeżeli w roku podatkowym 2018 świadczyła usługi medyczne w oparciu o umowę zlecenia dla NZOZ, z którego przychody rozliczała w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej? Zatrudnienie Wnioskodawczyni na umowę o pracę z powyższym NZOZ ustało w 2003 r.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.71.2019.3.AM
     ∟Możliwość stosowania 19% stawki podatku liniowego.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.44.2019.2.KO
     ∟możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych w grudniu 2018 r. z prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej, tzw. podatkiem liniowym

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.32.2019.2.KU
     ∟opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.120.2019.1.MJ
     ∟Możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.22.2019.2.MR
     ∟1. Czy podatnik wykonując w ramach umowy o pracę te same czynności, które wchodziły uprzednio w zakres jego działalności gospodarczej i na które wystawiał faktury sprzedaży, będzie podlegać pod dyspozycję artykułu 5b ust. 1 ustawy o pdof, tj. przychody uzyskiwane z umowy o pracę nie będą kwalifikowane do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy podatnik traci możliwość rozliczania liniowego w podatku dochodowym w ramach działalności w momencie podpisania umowy o pracę? 3. Czy jako podatnik może pełnić obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę podpisanej z zagranicznym pracodawcą niemającym siedziby ani filii na terenie Polski na podstawie art. 44 ust. 1a pkt 1?

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.47.2019.1.DR
     ∟Czy opisaną działalność projektowania budowlanego wykonywaną na rzecz obecnego pracodawcy, lecz poza obowiązkami służbowymi, można opodatkować podatkiem liniowym 19% na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.34.2019.1.BO
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.627.2018.1.MG
     ∟możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów osiąganych z tytułu udziału w zyskach spółki osobowej

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.629.2018.1.GG
     ∟opodatkowanie pozarolniczej działaności gospodarczej podatkiem liniowym

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.448.2018.2.AP
     ∟Możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r. w sytuacji świadczenia usług na rzecz stoczni oraz pełnienia dyrektora ds. marketingu na podstawie stosunku pracy w tej stoczni.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.377.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.406.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.332.2018.3.ES
     ∟Utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.415.2018.1.DJD
     ∟Opodatkowanie w 2017 r. przychodów z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego, po złożonym oświadczeniu o zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj