Interpretacje podatkowe do PKWiU 42.11.10.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 42.11.10.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


8/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 42.11.10.0 -

1

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.964.2018.1.MSO
     ∟(...) robót i usług w zakresie zamówienia opisanego wyżej w 23 punktach: 41.00.21.0 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - budynki przemysłowe 42.11.10.0 Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe 42.21.13.0 Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, (...)

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.153.2018.1.RK
     ∟(...) pod symbolem PKWiU 43.99.90 - roboty związane z wykonaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, a także pod nr 42.11.10.0 – autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy (...)

2017.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP3.4512.93.2017.2.BJ
     ∟(...) celem wspólnego uczestnictwa w realizacji zamówienia publicznego pod ww. nazwą (ww. kontrakt) są usługami , sklasyfikowanymi w grupowaniu PKWiU z 2008 r. pod symbolem 42.11.10.0 – Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (...)

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-410/16/MPŁ
     ∟(...) są pod nr PKWiU 43.99.90 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; a także pod nr 42.11.10.0 – autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie (...)

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-620/15-3/JS
     ∟(...) poboczy, obcinka drzew, koszenie trawników) PKWiU 81.30.10.0,czyszczenie kratek deszczowych PKWiU 37.00.11.0,kładzenie chodników, zjazdów z kostki brukowej PKWiU 42.11.10.0,konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego PKWiU 43.21.10.2,bieżące utrzymanie budynków i obiektów komunalnych w tym:prace remontowe w budynkach (...)

2012.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1278/11/AD
     ∟(...) robót budowlanych zgodnie z: PKD 42.11.Z jako "Roboty związane z budową dróg i autostrad" - sekcja F. Budownictwo, oraz zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2008 r. sekcja F: 42.11.10.0 - autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe, 42.11.20.0 - roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, (...)

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-28/11-5/NS
     ∟(...) obejmujących:wykonanie robót w zakresie przebudowy galerii, tj. chodnika przy pierzei północno- zachodniej Placu „A”, wraz z murem oporowym i schodami terenowymiPKWiU 42.11.10.0 „Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe”;prace w zakresie wyposażenia w elementy małej architektury, tj. zakup (...)

2009.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-216/09-4/JB
     ∟(...) towarów. Spółka nie dysponuje oficjalną klasyfikacją statystyczną dla tych towarów, niemniej jednak należałoby je zaklasyfikować (wg PKWiU 2008) pod kodem 42.11.10.0 „Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe”.W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy w związku z (...)

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj