Interpretacje podatkowe do PKWiU 42.21.23.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 42.21.23.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


51/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 42.21.23.0 -

1 2

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.604.2019.1.BK
     ∟(...) związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp - PKWiU 42.21.23.0 stawka 23% (infrastruktura towarzysząca nie jest objęta stawką obniżoną przewidzianą dla obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa (...)

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.319.2019.2.PC
     ∟(...) że realizowane przez Wykonawcę na rzecz Gminy usługi związane z budową POŚ stanowią usługę wymienioną w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy - poz. nr 9 - 42.21.23.0 - roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.213.2019.2.KO
     ∟(...) schodów, likwidacja istniejących schodów PKWiU 43.21.10.2 „ Roboty związane z wykonaniem pozostałych instalacji elektrycznych” wykonanie oświetlenia, PKWiU 42.21.23.0 „ Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i (...)

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.964.2018.1.MSO
     ∟(...) lub pieszych oraz pasy startowe 42.21.13.0 Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.2.2019.2.AK
     ∟(...) Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”) z 2008 r., klasyfikowane być powinny przy nabyciu usług projektowych i budowlanych od podmiotów zewnętrznych jako symbol PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania i oczyszczania (...)

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟(...) budowlane oraz wykorzystanie specjalistycznego sprzętu; przedmiotowe roboty budowlano -montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.566.2018.1.AZ
     ∟(...) stosowania stawki podstawowej w art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług,usługi wymienione w pkt: 39), 41), 43), 44), 45), 54) można zaliczyć do grupowania PKWiU – 42.21.23.0 i powinny podlegać opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23% jako niewymienione w wyłączeniu stosowania stawki podstawowej w art. 41 ustawy o podatku (...)

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.418.2018.2.BK
     ∟(...) niesklasyfikowanych. Prace realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz Inwestora są sklasyfikowane pod PKWIU 42.21.21.0 oraz 42.21.23.0. z czego jako dominujący jest PKWU 42.21.23.0 tj. Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i (...)

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.343.2018.1.WH
     ∟(...) z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp (symbol PKWiU - 42.21.23.0) lub Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (symbol PKWiU - 43.99.90.0). (...)

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.515.2018.2.PRP
     ∟(...) Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. (Dz. U., poz. 2453), stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r. jako 42.21.23.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i (...)

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.334.2018.2.IT
     ∟(...) Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 2017, poz. 1293, z późn. zm.), pod symbolem 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.180.2018.2.JSO
     ∟(...) i działkach wskazanych przez Zamawiającego”. Klasyfikacja statystyczna świadczeń opisanych we wniosku: dokonywanych przez podmioty trzecie na rzecz Wnioskodawcy - 42.21.23.0, dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców - 42.21.23.0. 2. Podmiot realizujący na zlecenie Gminy roboty budowlane polegające na budowie (...)

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.74.2018.2.APR
     ∟(...) Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.)): PKWiU (2008) 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów) magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.76.2018.2.MD
     ∟(...) Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.): PKWiU 2008: 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów) magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.40.2018.1.PM
     ∟(...) w wypadkach, kiedy nie uda się ich przyporządkować do grupowań innych niż wymienione w załączniku nr 14 do u.p.t.u. (a zatem do grupowań PKWiU 42.21.11, 42.21.22.0, 42.21.23.0, 42.21.24.0). W ocenie Wnioskodawcy przedstawiony stan faktyczny nie usprawiedliwia jednak takiej kwalifikacji. Wobec niespełnienia warunków zastosowania (...)

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.26.2018.1.IG
     ∟(...) związane z budową rurociągów przesyłowych, 8 - 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze, 9 - 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.727.2017.1.JŻ
     ∟(...) z budową rurociągów/przesyłowych” lub PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.557.2017.2.IG
     ∟(...) z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp (symbol PKWiU - 42.21.23.0) lub Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (symbol PKWiU - 43.99.90.0), przy czym (...)

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.558.2017.2.IG
     ∟(...) z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp (symbol PKWiU - 42.21.23.0) lub Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (symbol PKWiU - 43.99.90.0), przy czym (...)

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.609.2017.1.PC
     ∟(...) z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz pomp, klasyfikowane pod numerem 42.21.23.0 PKWiU. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nabywając usługę przyłącza wodnego, wymienioną w pozycji 9 załącznika nr 14 do (...)

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.459.2017.1.JN
     ∟(...) z montażem: zbiorników, pomp, rurociągów i armatury, szaf sterowniczych. Montaż wymienionych urządzeń dokonywany przez Spółkę sklasyfikowany jest pod symbolem 42.21.23.0 lub 42.99.22.0 wykazu usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT (załącznik nr 14 do ustawy o VAT). Spółka jako Wykonawca realizuje zadania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.595.2017.1.PC
     ∟(...) rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.593.2017.1.PC
     ∟(...) rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.591.2017.1.PC
     ∟(...) rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.594.2017.1.PC
     ∟(...) rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.592.2017.1.PC
     ∟(...) rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.596.2017.1.PC
     ∟(...) rurociągów przesyłowych” lub (ii) PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub (iii) PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.541.2017.2.MWJ
     ∟(...) dokonywanych przez Gminę na rzecz mieszkańca, do usług objętych zakresem wniosku zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., stosuje się symbol: 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.210.2017.2.KT
     ∟(...) 7 załącznika nr 14); PKWiU 42.21.22.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze (poz. 8 załącznika nr 14); PKWiU 42.21.23.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.134.2017.2.IR
     ∟(...) poz. 4 - 42.11.20.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych. poz. 9 - 42.21.23.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj