Skorowidz hasłowy interpretacji
podatkowych

 

litera d  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

dane

dane osobowe

Dania

darowizna

darowizna gruntu

darowizna z poleceniem

data

data wpływu

data zaliczenia

data zapłaty

datek

debet

decyzja

decyzja administracyjna

decyzja celna

decyzja deklaratoryjna

decyzja dewizowa

decyzja kasacyjna

decyzja konstytutywna

decyzja odsetkowa

decyzja określająca

decyzja organu odwoławczego

decyzja ostateczna

decyzja podatkowa

decyzja subsydiarna

decyzja ustalająca

decyzja uznaniowa

decyzja wymiarowa

decyzja zaskarżona

definicja

deklaracja korygująca

deklaracja kwartalna

deklaracja majątkowa

deklaracja podatkowa

deklaracja sumaryczna

deklaracja uproszczona

deklaracja zbiorcza

deklaracje

dekret

delegacja

delegacja służbowa

delegacja ustawowa

demontaż pojazdów

denominacja

dentysta

depozyt nieprawidlowy

depozyt nieprawidłowy

depozyty

deputat węglowy

deputaty

deratyzacja

desery

deweloper

dewizy

dezynfekcja

dezynsekcja

diecezja

diety

diety dewizowe

dimetyloeter

dluznik

dni

dni wolne od pracy

dobrowolna zapłata

dochód

dochód budżetowy

dochód dewizowy

dochód jednostek samorządu terytorialnego

dochód nieujawniony

dochód przed opodatkowaniem

dochód realny

dochód z najmu

dochód z udziału w zyskach osób prawnych

dochody kapitałowe

dochody uzyskiwane za granicą

dochody wolne od podatku

dodatek za rozłąkę

dodatek zagraniczny

dodatki

dodatki do paliw

dodatki mieszkaniowe

dodatki paszowe

dodatkowe pomieszczenia

dodatnie różnice kursowe

dofinansowanie

dofinansowanie wypoczynku

dojazdy

dokształcanie

dokument elektroniczny

dokumentacja

dokumentacja geologiczna

dokumentacja księgowa

dokumentacja podatkowa

dokumentowanie

dokumentowanie bonifikat

dokumentowanie wpłat

dokumentowanie wydatków

dokumenty

dokumenty celne

dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa)

dokumenty przetargowe

dokumenty przewozowe

dokumenty urzędowe

doliczenie

dom

dom dziecka

dom jednorodzinny

dom letniskowy

dom opieki społecznej

dom pomocy społecznej

domena internetowa

domniemanie

domownik pełnoletni

dopuszczalna norma zużycia

dopuszczalność

dopuszczalność egzekucji

dopuszczalność zaskarżenia

dopuszczalny niedobór

dopuszczenie do tranzytu

dopłata

dopłata do cukru

dopłata do kapitału

dopłata do mleka

dopłata do oprocentowania kredytu bankowego

dopłata wartości do udziału

dopłata zwrotna

dopłaty bezpośrednie

doradca podatkowy

doradca ubezpieczeniowy

doradcy

doradztwo

doradztwo gospodarcze

doradztwo podatkowe

doradztwo rolne

doręczanie

doręczanie decyzji

doręczanie pism

doręczenie

doręczenie wezwania

doręczenie zastępcze

doskonalenie zawodowe

dostarczanie

dostarczanie personelu

dostarczanie towarów

dostarczanie wody

dostarczanie żywności

dostawa

dostawa gruntu

dostawa towarów

dostawa transportowa

dostawa wewnątrzwspólnotowa

dostawca

dostawca towaru

dostawca usług

dotacja

dotacja celowa

dotacja podmiotowa

dotacja przedmiotowa

dotacja rozwojowa

dotacja unijna

dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego

dowód

dowód księgowy

dowód poniesienia wydatku

dowód rejestracyjny

dowód wpłaty

dowód z zeznania świadka

dowód zakupu

dowody doręczenia

dowody wewnętrzne

dowody z dokumentów

dowody źródłowe

dozór

dożywocie

drewno

drewno kominkowe

drewno opałowe

droga wewnętrzna

drogi

drogi gminne

drogi publiczne

Dropshipping

druk

drukarka

drzewo

duchowni

duplikat

duplikat faktury

dwuinstancyjność

dyrektor

dyrektywy

dyrektywy Unii Europejskiej

dyskonto

dyskontowanie

dyskoteka

dyspozycja na wypadek śmierci

dystrybucja

dystrybucja (rozprowadzanie)

dystrybucja losów

dystrybutor

dywidendy

dzial spadku

dzialalnosc gospodarcza

dzialalnosc rolnicza

dzialalnosc statutowa

dzialki

dzialy specjalne produkcji rolnej

dział spadku

działalność

działalność artystyczna

działalność charytatywno - opiekuńcza

działalność deweloperska

działalność dobroczynna

działalność dydaktyczna

działalność gospodarcza

działalność handlowa

działalność kantorowa

działalność konkurencyjna

działalność kulturalna

działalność lecznicza

działalność na imię obojga małżonków

działalność niezarobkowa

działalność non profit

działalność opodatkowana

działalność oświatowa

działalność poza strefą ekonomiczną

działalność pozarolnicza

działalność pożytku publicznego

działalność rolnicza

działalność sezonowa

działalność socjalna

działalność sportowa

działalność statutowa

działalność usługowa

działalność wykonywana osobiście

działalność wytwórcza

działalność zwolniona od opodatkowania

działanie

działanie niezgodne z prawem

działanie w dobrej wierze

działka pod budowę

działki

działki rolne

działy specjalne produkcji rolnej

dzieci i młodzież

dziedziczenie

dziedziczenie ustawowe

dziennik budowy

dziennikarz

dzierżawa

dzieło autorskie

dzieło sztuki

dług

dług celny

dług spadkowy

dług zły

dłużnik

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj