Skorowidz hasłowy interpretacji
podatkowych

 

litera m  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług

magazyn

magazyn konsygnacyjny

magazynowanie

majątek

majątek obrotowy

majątek odrębny

majątek osobisty

majątek pozostały

majątek prywatny

majątek ruchomy

majątek spółki

majątek wspólny małżonków

mąka

mąka sojowa

Malezja

Malta

malzonek

management fee

mandaty

mandaty karne

mapa

mapa topograficzna

marketing

Maroko

marynarze

marża

marża bankowa

masa spadkowa

masa upadłościowa

maszyny

maszyny budowlane

maszyny rolnicze

materiał dowodowy

materiał szkółkarski

materiały

materiały biurowe

materiały budowlane

materiały drukowane

materiały filmowe

materiały medyczne

materiały ogrodnicze

materiały promujące

materiały reklamowe

materiały wykończeniowe

materiały własne

mała architektura

mała gastronomia

małoletni

mały podatnik

mały przedsiębiorca

małżeństwo

małżonek

meble

mechanika

mechanika pojazdowa

mechanika precyzyjna

media

media elektroniczne

mediacja

Meksyk

menager

metale szlachetne

metanol

metoda

metoda degresywna

metoda kasowa

metoda liniowa

metoda marżowa

metoda memoriałowa

metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

metoda rachunkowa

metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych

metody amortyzacji

metody szacowania

miasto

miedzynarodowa instytucja finansowa

międzynarodowe standardy rachunkowości

miejsce

miejsce grzebalne

miejsce opodatkowania

miejsce parkingowe

miejsce postojowe

miejsce pracy

miejsce przechowywania

miejsce przeznaczenia

miejsce spełnienia świadczenia

miejsce stałego pobytu

miejsce świadczenia

miejsce świadczenia przy dostawie towarów

miejsce świadczenia usług

miejsce wykonywania

miejsce wykonywania czynności

miejsce wykonywania działalności

miejsce wykonywanie działalności

miejsce zameldowania

miejsce zamieszkania

mienie

mienie przesiedleńcze

mienie zabużańskie

mierniki

miesiąc odliczenia

mięso

mieszkania

mieszkanie zakładowe

milcząca interpretacja

Minister Finansów

misja

misja wojskowa

mleko

moc

moc wiążąca

moc wiążąca orzeczenia

modernizacja

moment

moment powstania nadpłaty

moment powstania obowiązku podatkowego

moment powstania przychodów

moment powstania zobowiązania podatkowego

moment przeliczenia

moment zarachowania kosztów

monety

Money back

montaż

montaż instalacji gazowej

mosty

motocykl

mur

mur oporowy

muzeum

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj