Skorowidz hasłowy interpretacji
podatkowych

 

litera n  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

nabycie

nabycie nieodpłatnej służebności

nabycie nieruchomości

nabycie od podmiotu zagranicznego

nabycie praw majątkowych

nabycie prawa

nabycie przedsiębiorstwa

nabycie rzeczywiste

nabycie spadku

nabycie udzialow

nabycie udziałów

nabycie wewnątrzwspólnotowe

nabycie wierzytelności

nabycie własności rzeczy

nabywca

nabywca końcowy

naczelnik

naczelnik urzędu skarbowego

Naczelny Sąd Administracyjny

nadleśnictwo

nadmiar

nadmierny ubytek

nadplata

nadpłata

nadpłata składek

nadwyżka bilansowa

nadwyżka podatku naliczonego

nadwyżka podatku od towarów i usług

nadwyżki

nadzór

nadzór budowlany

nadzór inwestorski

nadzór podatkowy

nadzór sanitarny

nadzorca sądowy

nagrobek

nagroda pieniężna

nagroda rzeczowa

nagrody

nagrody w konkursach

najem

najem mieszkań

najemcy

nakaz

nakaz zapłaty

naklady

nakłady

należność

należność główna

należność zagraniczna

należności budżetowe

należności celne

należności licencyjne

należności nieściągalne

należności publicznowprawne

należności sporne

naliczanie odsetek

napiwki

napoje

napoje alkoholowe

napoje bezalkoholowe

napoje regeneracyjne

naprawa

naprawa gwarancyjna

narada

narada wewnętrzna

Narodowy Bank Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

naruszenie

naruszenie prawa

naruszenie procedury

naruszenie przepisów

nasiona

następstwo prawne

nauczyciel

nauczyciel akademicki

nauka

nauka języka

nauka za granicą

nauka zawodu

nawozy

nawozy roślinne

nawozy zwierzęce

netting

Niderlandy

niedbalstwo

niedobory

niedopuszczalność

niedopuszczalność odwołania

niedopuszczalność skargi

niedopuszczalność zażalenia

niedostateczna kapitalizacja

niedostatek

niedziałanie prawa wstecz (lex retro non agit)

Niemcy

nieobecność

nieodplatne nabycie

nieodpłatna dostawa towarów

nieodpłatne kształcenie

nieodpłatne nabycie

nieodpłatne przekazanie rzeczy

nieodpłatne przekazanie własnej jednostce

nieodpłatne świadczenie usług

nieodpłatne udostępnienie

nieodpłatne używanie

nieodpłatne zniesienie współwłasności

nieograniczony obowiązek podatkowy

niepełnosprawni

niepełnosprawność

niepełnosprawność narządów ruchu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

nierezydent

nieruchomość budowlana

nieruchomość mieszkalna

nieruchomość niemieszkalna

nieruchomość niezabudowana

nieruchomość odstąpiona bezpłatnie

nieruchomość rolna

nieruchomość zabudowana

nieruchomości

nieruchomości wspólne

nierząd

nierzetelność

nierzetelność ewidencji

nierzetelność ksiąg

nieściągalność

nieterminowość

nieterminowość wpłat należności budżetowych

nieuczciwy kontrahent

nieuiszczenie

nieuiszczenie opłaty

nieujawnione źródła przychodu

nieumorzona część środka trwałego

nieużytki

nieważność

nieważność bezwzględna

nieważność czynności prawnej

nieważność decyzji

nieważność postępowania

nieważność umowy

niewidomi

niewykonanie umowy

niewypłacone dywidendy

niezgodność z Konstytucją

nieznajomość prawa (ignorantia iuris nocet)

nocleg

nomenklatura

norma

norma dopuszczalna

norma prawna

Norwegia

nośnik

nośnik magnetyczny

nota korygująca

nota księgowa

nota obciążająca

notariusze

noty

nowe dowody

nowe okoliczności faktyczne

nowe technologie

nowelizacja

nowy podmiot

nowy środek transportowy

numer

Numer Identyfikacji Podatkowej

numizmat

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj