Skorowidz hasłowy interpretacji
podatkowych

 

litera s  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

sąd administracyjny

sąd cywilny

sądy

sala

sala koncertowa

saldo

saldo debetowe

salon

salon gier

salon samochodowy

salon sprzedaży

samochód

samochód - pickup

samochód ciężarowy

samochód demonstracyjny

samochód osobowy

samochód prywatny

samochód rozmontowany

samochód specjalistyczny

samochód służbowy

samochód używany

samodzielna działalność gospodarcza

samolot

samoobliczanie podatku

samoopodatkowanie

samorząd

samorząd gospodarczy

samorząd publiczny

samorząd terytorialny

samorząd zawodowy

samorządowa jednostka organizacyjna

samorządowe kolegium odwoławcze

samowola budowlana

samozatrudnienie

sankcja

sankcja administracyjna

sankcja ekonomiczna

sankcja pieniężna

sankcja podatkowa

sauna

schronisko

schronisko dla zwierząt

ścieki

sędzia

Sektorowy Program Operacyjny

sekurytyzacja

seminaria duchowne

sentencja

sentencja decyzji

sentencja postanowienia

separacja

sezonowość

sfałszowanie

sfałszowanie dowodu

sieć

sieć komputerowa

sieć przesyłowa

sieć teleinformatyczna

sieć telekomunikacyjna

sieć wodno-kanalizacyjna

siedziba

siedziba firmy

silos

Singapur

siły

siły pokojowe

Skarb Państwa

skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

skarga kasacyjna

skargi

skazanie

sklad podatkowy

skladki na ubezpieczenia spoleczne

skladnik majatkowy

sklep

sklep internetowy

skonto

skóra

skrytka pocztowa

skrzynka

skrzynka pocztowa

skup

skup walut

skuteczność

skuteczność czynności cywilnoprawnej

skuteczność doręczenia

skuteczność wniosku

skutki interpretacji

skutki podatkowe

skutki podatkowe umowy

skład

skład celny

skład konsygnacyjny

skład podatkowy

składanie deklaracji

składka członkowska

składki

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na ubezpieczenia zdrowotne

składki ZUS

składnik

składnik majątkowy

składniki majątkowe

składowanie

składowanie odpadów

składowanie odpadów (śmieci)

składowanie towaru

sluzebnosc osobista

sluzebnosc przesylu

smary

śmierć

śmierć podatnika

śmierć strony

soczewka korekcyjna

sól potasowa

solaria

spadek

spadkobiercy

spadkodawca

specjalistyczna praktyka lekarska

specjalna strefa ekonomiczna

specyfikacja

spedycja

spedycja międzynarodowa

spis

spis towarów

spis z natury

splata

splata kredytu

spóldzielnia mleczarska

spoldzielnie mieszkaniowe

spolka akcyjna

spolka cywilna

spolka jawna

spolka kapitalowa

spolka komandytowa

spolka komandytowo-akcyjna

spolka osobowa

spolka partnerska

spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

spolka zagraniczna

spolki

sponsoring

spór

sport

sporządzenie dokumentacji podatkowej

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

spółdzielcze prawo do lokalu

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

spółdzielnie

spółdzielnie mieszkaniowe

spółdzielnie rolnicze

spółdzielnie socjalne

spółka akcyjna

spółka cywilna

spółka dominująca

spółka jawna

spółka jednoosobowa

spółka kapitałowa

spółka komandytowa

spółka komandytowo-akcyjna

spółka macierzysta

spółka osobowa

spółka partnerska

spółka pracownicza

spółka użyteczności publicznej

spółka w organizacji

spółka w upadłości

spółka wodna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka z udziałem zagranicznym

spółka zagraniczna

spółki

spółki handlowe

sprawa indywidualna

sprawozdania

sprawozdania finansowe

sprawy

sprostowanie oczywistej omyłki

sprowadzenie

sprowadzenie towarów

sprzeczność

sprzedawca

sprzedaż

sprzedaż akcji

sprzedaż budynków

sprzedaż części zamiennych

sprzedaż detaliczna

sprzedaz dzialek

sprzedaż działek

sprzedaż fikcyjna

sprzedaż gruntów

sprzedaż komisowa

sprzedaż koncesji

sprzedaż krajowa

sprzedaż krótka

sprzedaż lokalu

sprzedaż majątku

sprzedaż masy upadłościowej

sprzedaż mieszana

sprzedaż mieszkania

sprzedaż nieopodatkowana

sprzedaż nieruchomości

sprzedaż niezaewidencjonowana

sprzedaż o charakterze ciągłym

sprzedaż odpadów

sprzedaż odpadów poprodukcyjnych

sprzedaż opodatkowana

sprzedaż posiłków

sprzedaż prasy

sprzedaż prasy (kolportaż)

sprzedaż praw

sprzedaż premiowa

sprzedaż produktów

sprzedaż produktów rolnych

sprzedaż przedsiębiorstwa

sprzedaż ratalna

sprzedaż reklam

sprzedaż ruchomości

sprzedaż rzeczy

sprzedaż rzeczywista

sprzedaż samochodu

sprzedaż środków trwałych

sprzedaż towarów

sprzedaż udziałów

sprzedaż walut

sprzedaż wierzytelności

sprzedaż wyrobów medycznych

sprzedaż wysyłkowa

sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

sprzedaż za pośrednictwem

sprzedaż za pośrednictwem internetu

sprzedaż zwolniona

sprzęt

sprzęt audio-wizualny

sprzęt badawczy

sprzęt medyczny

sprzęt pożarniczy

sprzęt rehabilitacyjny

sprzęt turystyczny

sprzęty gospodarstwa domowego

spłata

spłata kredytu

spłata odsetek

spłata pożyczki

średni kurs NBP

średni przedsiębiorca

środek

środek (preparat) chemiczny

środek (preparat) owadobójczy

środek dowodowy

środek egzekucyjny

środek farmaceutyczny

środek obrotowy

środek specjalny

środek transportowy

srodek trwaly

środek trwały

środek zaskarżenia

środek łączności

środki agrochemiczne

środki finansowe

środki masowego przekazu

środki pieniężne

środki pomocowe

środki produkcji

środki publiczne

środki własne

stacja paliw

stajnia

stan

stan faktyczny

stan magazynowy

stan majątkowy (wartość zgromadzonego majątku i wartość zgromadzonego mienia)

stan techniczny

stan zdrowia podatnika

stanowisko

stanowisko wierzyciela

Stany Zjednoczone

starosta

starostwo

statek

statek morski

statek powietrzny

status

statut

statystyka

stawka

stawka amortyzacji

stawka amortyzacyjna

stawka celna

stawka indywidualna

stawka liniowa

stawka odsetek

stawka podstawowa podatku

stawka preferencyjna

stawka preferencyjna podatku

stawki podatku

stawki ryczałtu

staż

stolarka

stolarka drewniana

stolarka okienna

stopień pokrewieństwa

stosowanie

stosowanie kursu walut

stosowanie przepisów

stosunek

stosunek pracy

stosunek prawny

stosunek służbowy

stowarzyszenia

stołówka

stołówka pracownicza

stołówka szkolna

strata

strata w środkach obrotowych

straty w środkach trwałych

straż

straż pożarna

strefa płatnego parkowania

strefy

strój

strój roboczy

strój służbowy

strona

strona internetowa

strony

strony postępowania

strony umowy

struktura sprzedaży

struktura zakupów

struktury

studenci

studia

studia doktoranckie

studia podyplomowe

studnia

studnia głębinowa

studnia wiercona

stwierdzenie

stwierdzenie nadpłaty

stwierdzenie nieważności decyzji

stypendia

stypendium doktoranckie

stypendium naukowe

stypendium socjalne

stypendium stażowe

subrogacja

substytucja

subwencja

subwencja ogólna

subwencja oświatowa

sukcesja

sukcesja Numeru Identyfikacji Podatkowej

sukcesja prawna

sukcesja uniwersalna

suplement diety

surowce farmaceutyczne

surowiec

surowiec skalny

swap

swap walutowy

świadczenia

świadczenia medyczne

świadczenia na rzecz emerytów

świadczenia na rzecz nierezydentów

świadczenia na rzecz pracowników

świadczenia przedemerytalne

świadczenia rzeczowe

świadczenia ubezpieczeniowe

świadczenia wspólników

świadczenia wzajemne

świadczenia własne podatnika

świadczenia zdrowotne

świadczenie

świadczenie alimentacyjne

świadczenie bezumowne

świadczenie częściowo odpłatne

świadczenie dobrowolne

świadczenie jednorazowe

świadczenie jednostronne

świadczenie kompleksowe złożone

świadczenie na rzecz udziałowców

świadczenie nienależne

swiadczenie nieodplatne

świadczenie nieodpłatne

świadczenie odpłatne

świadczenie okresowe

świadczenie pieniężne

świadczenie pracy

świadczenie przedemerytalne

świadczenie rzeczowe

swiadczenie uslug

świadczenie usług

świadczenie usług na rzecz

świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy

swiadczenie w miejsce wypelnienia (Datio in solutum)

świadczenie w miejsce wypełnienia (Datio in solutum)

świadczenie w naturze

świadczenie zdrowotne

świadectwo

świadectwo homologacji

świadectwo ochronne

świadectwo pochodzenia

świadectwo pochodzenia energii

świadectwo udziałowe

świadectwo ukończenia szkoły

świadectwo założycielskie

świadkowie

swoboda działalności gospodarczej

sygnalizacja świetlna

symbol

symbol statystyczny

syndycy

system kontroli

system kontroli jakości

system oświaty

system ubezpieczeń społecznych

System Wymiany Informacji o Podatku VAT

Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW)

systemy

systemy alarmowe

szacowanie (szacunek)

szacowanie dochodu

szacowanie kosztów

szacowanie obrotu

szacowanie podstawy opodatkowania

szacowanie przychodu

szacowanie wartości

szafa

szafa wnękowa

szambo

szczególne zasady ustalania dochodu

szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

szczepienia ochronne

szkoda materialna

szkoda rzeczywista (damnum emergens)

szkodliwa konkurencja

szkodliwa konkurencja podatkowa

szkodliwość

szkody

szkolenie

szkolenie pracownicze

szkolenie uczniów

szkoleniowiec

szkoleniowiec zagraniczny

szkolne formy kształcenia

szkoly

szkoła muzyczna

szkoła niepubliczna

szkoła publiczna

szkoła wyższa

szkoły

szpital

sztuczne

sztuka

Szwajcaria

Szwecja

Słowacja

Słowacka Republika

Słowenia

słup energetyczny

służba

Służba Celna

służba poza granicami

Służba Więzienna

służba wojskowa

służba zdrowia

służby mundurowe

służebność

służebność gruntowa

służebność mieszkaniowa

służebność osobista

służebność przesyłu

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj