Skorowidz hasłowy interpretacji
podatkowych

 

litera z  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

żaluzje

zabezpieczenie

zabezpieczenie akcyzowe

zabezpieczenie generalne

zabezpieczenie majątkowe

zabezpieczenie ryczałtowe

zabezpieczenie urzędowe

zabezpieczenie wykonania

zabieg

zabieg fizykoterapeutyczny

zabieg leczniczy

zabudowa

zabudowa meblowa

zabudowa siedliskowa

zabudowa szeregowa

zabytek

zachowanie

zachowanie terminu

zachowek

zaciągnięcie kredytu

zadania

zadania inwestycyjne

zadania publiczne

zadania statutowe

zadania użyteczności publicznej

zadania własne

żądanie

żądanie pisemne

żądanie podatnika

zadatek

zadluzenie

zadośćuczynienie

zadłużenie

zagadnienie wstępne

zaginięcie dokumentu

zagospodarowanie przestrzenne

zagospodarowanie terenów zielonych

zagraniczne osoby prawne

zajęcie

zajęcie egzekucyjne

zajęcie nieruchomości

zajęcie pasa drogowego

zajęcie stanowiska w sprawie

zajęcie wierzytelności

zakaz

zakaz konkurencji

zakaz reformationis in peius

zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

zakończenie budowy

zakończenie umowy

zakres

zakres działalności

zakres opodatkowania

zakres pełnomocnictwa

zakres postępowania

zakres usługi

zakres zezwolenia

zakup

zakup akcji

zakup gruntu

zakup inwentarza żywego

zakup mieszkania

zakup na potrzeby osobiste (własne)

zakup napojów

zakup nawigacji satelitarnej

zakup samochodu

zakup towarów

zakup towarów i usług pozostałych

zakup żywności

zakwaterowanie

zakwaterowanie w bursach (akademikach i internatach)

zakład

zakład aktywności zawodowej

zakład budżetowy

zakład energochłonny

zakład górniczy

zakład karny

zakład komunalny

zakład opieki zdrowotnej

zakład optyczny

zakład pracy

zakład pracy chronionej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

zakład ubezpieczeniowy

zakład zbrojeniowy

zakład zorganizowany

zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

zakłady (oddziały) osób prawnych

zakłady osób zagranicznych

zakłady wzajemne

zaległa opłata

zaległości podatkowe

zaliczenie

zaliczenie do środków trwałych

zaliczenie na poczet zaległości podatkowej

zaliczenie na wniosek

zaliczenie zwrotu podatku od towaru i usług

zaliczka

zaliczka miesięczna

zaliczka na poczet ceny

zaliczka na poczet zysku

zaliczka na podatek

zaliczka uproszczona

żaluzje

zameldowanie

zamiana

zamiar

zamiar stron

Zamknięty Fundusz Inwestycyjny

zamówienia

zamówienie publiczne

zaniechanie

zaniechanie poboru podatku

zaniżenie

zaniżenie ceny

zaniżenie przychodu

zaniżenie zobowiązania

zaokrąglanie kwot

zaopatrzenie

zaopatrzenie w wodę

zapasy

zapasy magazynowe

zapis

zapis testamentowy

zapis w księdze

zaplata

zapomoga

zapomoga pieniężna

zapoznanie się

zapoznanie się z dowodami

zaprzestanie

zaprzestanie działalności

zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

zaprzestanie wykonywania czynności

zapłata

zapłata bezpośrednia

zapłata częściowa

zapłata jednorazowa

zapłata podatku

zarachowanie

zarachowanie wpłaty

zarząd

zarząd drogami

zarząd komisaryczny

zarząd nieruchomością

zarządca nieruchomości

zarządzanie

zarządzanie akcjami

zarządzanie bezpośrednie

zarządzanie nieruchomością

zarządzanie pośrednie

zarządzanie przedsiębiorstwem

zarządzenie

zarzut

zarzuty egzekucyjne

zasada (reguła)

zasada czynnego udziału strony w postępowaniu

zasada dwuinstancyjności postępowania

zasada kasowa

zasada memoriałowa

zasada nominalizmu

zasada państwa prawnego

zasada prawdy materialnej

zasada prawdy obiektywnej

zasada proporcjonalności

zasada równości wobec prawa

zasada swobodnej oceny dowodów

zasada swobody umów

zasada współmierności

zasada zaufania do organów podatkowych

zasady ogólne postępowania podatkowego

zasady wykładni

zasiedlenie

zasiedzenie

zasiłek dla bezrobotnych

zasiłek osiedleniowy

zasiłek pielęgnacyjny

zasiłek pogrzebowy

zasiłek z opieki społecznej

zasiłki

zasób

zasoby finansowe

zasoby mieszkaniowe

zaspokojenie wierzycieli

zastaw

zastaw rzeczy

zastaw skarbowy

zastępca

zastępstwo

zastępstwo inwestycyjne

zastępstwo procesowe

zastosowanie się do informacji

zastrzeżenie własności

zaświadczenia

zaświadczenia Naczelnika Urzędu Celnego

zaświadczenie lekarskie

zaświadczenie o dochodach

zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej

zaświadczenie o zapłacie podatku

zatory platnicze

zatory płatnicze

zatrudnianie (zatrudnienie)

zatrudnianie niepełnosprawnych

zatrudnianie osób pozbawionych wolności

zatrudnienie osoby

zawarcie umowy

zawarcie związku małżeńskiego

zawiadomienie

zawiadomienie o zajęciu

zawieszenie

zawieszenie działalności gospodarczej

zawieszenie poboru

zawieszenie poboru akcyzy

zawieszenie postępowania

zawiniony niedobór

zawody

zażalenia

załączniki

załadunek

zbieg

zbieg odpowiedzialności

zbiornik

zbiorowy uklad pracy

zbiorowy układ pracy

zbycie

zbycie nieruchomości

zbycie praw

zbycie praw majątkowych

zbycie rzeczy

zbycie udzialu

zbycie udziałów w spółce

zbycie udziału

zdarzenie

zdarzenie gospodarcze

zdarzenie losowe

zdarzenie przyszłe

zdolność

zdolność do czynności prawnych

zdolność prawna

zdolność procesowa

zdolności produkcyjne

żegluga

zerwanie umowy

zestawienia rozliczeniowe

zestawienie oświadczeń

żetony

zeznania

zeznanie ostateczne

zeznanie podatkowe

zeznanie roczne

zeznanie wspólne

zeznanie wstępne

zezwolenie

zezwolenie na pracę

zezwolenie na prowadzenie działalności

zezwolenie wyprowadzenia

zgloszenie rejestracyjne

zgoda

zgłoszenie

zgłoszenie aktualizacyjne

zgłoszenie celne

zgłoszenie identyfikacyjne

zgłoszenie patentowe

zgłoszenie rejestracyjne

zgłoszenie wierzytelności

zielona szkoła

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Królestwo

zlecenia

zlecenie powiernicze

zleceniobiorca

zleceniodawca

zmiana

zmiana adresu

zmiana decyzji

zmiana formy opodatkowania

zmiana metody amortyzacji

zmiana miejsca

zmiana nazwy

zmiana nomenklatury

zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

zmiana przepisów

zmiana przeznaczenia

zmiana rozliczenia

zmiana siedziby

zmiana stanu prawnego

zmiana stawki amortyzacji

zmiana udziałów

zmiana umowy

zmiana umowy spolki

zmiana umowy spółki

zmiana wspólnika

zmiana właściwości urzędu skarbowego

zmiana zakresu działalności

zmiana zasad opodatkowania

zmiany w organizacji

zmniejszenie

zmniejszenie podatku należnego

znaczki

znak

znak bezpieczeństwa

znak opłaty skarbowej

znak towarowy

znaki akcyzy

zniesienie

zniesienie wspolwlasnosci

zniesienie współwłasności

zniesienie zwolnienia podatkowego

zniszczenie

zniszczenie dokumentów

zniszczenie towarów

zniżka

zobowiązanie

zobowiązanie bieżące

zobowiązanie cywilnoprawne

zobowiązanie dodatkowe

zobowiązanie pieniężne

zobowiązanie podatkowe

zobowiązanie przedawnione

zobowiązanie przyszłe

zobowiązanie solidarne

zorganizowana część przedsiębiorstwa

żołnierze

zrodla przychodu

zrodlo

źródła prawa

źródła przychodu

źródło

źródło energii

źródło finansowania

źródło kogeneracyjne

źródło odnawialne

źródło utrzymania

zryczaltowany podatek dochodowy

zryczałtowany podatek dochodowy

zryczałtowany podatek od towarów i usług

zryczałtowany zwrot podatku

zrzeczenie się

zrzeczenie się opodatkowania w formie ryczałtu

zrzeczenie się służebności

zrzeczenie się własności rzeczy

zrzeszenie

zstępny

zużycie

zużycie towarów

zużycie własne

związanie

związanie umową

związek gospodarczy

związek komunalny

związek przyczynowo-skutkowy

związek przyczynowy

związek z przychodem

związek zawodowy

związki

związki wyznaniowe

zwiększenie

zwiększenie podatku naliczonego

zwiększenie wartości

zwierzęta

zwolnienia podatkowe

zwolnienia podmiotowe

zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

zwolnienia przedmiotowe

zwolnienia z podatku od towarow i uslug

zwolnienia z podatku od towarów i usług

zwolnienie

zwolnienie lekarskie

zwolnienie od egzekucji

zwolnienie z dlugu

zwolnienie z długu

zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej

zwolnienie z obowiązku składania deklaracji

zwolnienie z opłaty skarbowej

zwolnienie z poboru

zwolnienie z poboru akcyzy

zwolnienie z pobrania

zwolnienie z podatku akcyzowego

zwrot

zwrot bezpośredni

zwrot dopłat

zwrot dopłaty

zwrot dotacji

zwrot kosztów

zwrot mienia

zwrot nadpłaty

zwrot nakładów

zwrot należności

zwrot należny

zwrot nienależny

zwrot nieruchomości

zwrot odliczonych lub zwróconych kwot

zwrot odsetek

zwrot oprocentowania

zwrot podatku

zwrot podatku akcyzowego

zwrot podatku od towarow i uslug

zwrot podatku od towarów i usług

zwrot pośredni

zwrot pożyczki

zwrot różnicy podatku

zwrot świadczenia

zwrot towarów

zwrot udziałów

zwrot ulgi

zwrot wkładów

zwrot wydatków

zwrot wydatków budowlanych

zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej

zwrot wydatków związanych z budownictwem

zwrot zaliczek

zwłoka

zysk nadzwyczajny

zysk niepodzielony

zysk zatrzymany

zyski

zyski osób prawnych

żywność

złom

złoto

złoto inwestycyjne

złoża

złoża piasku

złożenie deklaracji

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj