Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: adres zagraniczny

 

adres zagraniczny 7 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2006.07.07 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - US34/SL-LI/401/143P/2006
     ∟W którym urzędzie skarbowym powinien złożyć zeznanie podatkowe za rok 2005 po zmianiemiejsca zamieszkania w 2004r. - pobyt służbowy wraz z rodziną za granicą - po zwolnieniu mieszkania służbowego brak miejsca zamieszkania i zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej, jak również czy należy ponownie złożyć formularz aktualizacyjny NIP-3(przy zeznaniu za rok 2004 złożono NIP-3) W dniu 08.05.2006r. przy piśmie Nr 1449/2CF/412/IP-39/2006/MC

2006.06.22 - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1449/1CF/413/IP-42/06/UO
     ∟Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca miejsce zamieszkania za granicą jest płatnikiem podatku dochodowewgo od osób fizycznych?

2006.01.02 - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich - PO/415-44/05
     ∟W jaki sposób rozliczać podatek dochodowy, jakie składać deklaracje oraz czy uwzględniać w zeznaniu dochody osiagnięte w Niemczech w sytuacji kiedy podatnik zameldowany jest na stałe w Niemczech, tam mieszka i pracuje a jednocześnie wynajmuje lokal osobie prowadzącej działalność gospodarczą i otrzymuje z tego tytułu 500,00 zł miesięcznie?

2005.10.19 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BF/4000/14-5/HK/05
     ∟dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego kwestii nadania numeru identyfikacji dla odbywającego karę pozbawienia wolności w Polsce obywatela Białorusi.

2005.08.16 - Urząd Skarbowy w Siedlcach - 1426/EP/406/1/05/KM
     ∟Czy można ubiegać się o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej pozbawionemu wolności cudzoziemcowi, który nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość? Postanowienie

2005.05.20 - Urząd Skarbowy w Prudniku - PD-406/8/05
     ∟Czy dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz czy wymagane jest pozwolenie na prowadzenie działalności wydane w Polsce?

2004.04.26 - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu - PP/443-16-1/ET/2004
     ∟Czy Urząd Gminy może wystawiać faktury VAT dla mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do ich budynków? Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika , w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym , udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ). Pismem złożonym w dniu 25.02.2004 r. Wójt Gminy zwrócił się do tut. organu podatkowego z następującym pytaniem: „ czy Urząd Gminy może wystawiać faktury VAT dla mieszkańców za wykonanie prz...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj