Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: administracja zespolona

 

administracja zespolona 9 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.419.2019.2.BS
     ∟Zasady centralizacji rozliczeń VAT.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.350.2019.1.BS
     ∟Zasady centralizacji rozliczeń VAT.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.505.2017.1.MR
     ∟Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek budżetowych obejmuje Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

2006.11.16 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-69-1-GK/06
     ∟Spółka otrzymała od kontrhaenta unijnego zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowej wraz z usługą dostawy do miejsca przeznaczenia tj. na terenie państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa cżłonkowksiego rozpoczęcia transportu. Nabywca usługi podał dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej. Spółka nie posiada własnej bazy transportowej, powyższą usługę zleciła firmie przewozowej. Po wykonaniu usługi przewoźnik wystawił na Spółkę fakturę VAT naliczając kwotę podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Jak należy prawidłowo rozliczyć ww. transakcje?

2006.10.30 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WVO/443/703/143/2006/EŻ
     ∟ Czy przy sprzedaży mieszkania wraz z garażem Spółdzielnia może zastosować stawkę podatku w wysokości 7% zarówno dla mieszkania jak i dla garażu?

2005.12.07 - Urząd Skarbowy w Nysie - PDI/423-5/05
     ∟Czy postanowienie Prokuratury Rejonowej o umorzeniu postępowania z powodu nie wykrycia sprawcy jest podstawą do zaliczenia nieściągalnej wierzytelności zarachowanej uprzednio jako należny przychód ze sprzedaży do kosztów uzyskania przychodów ?

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-14-/PW/05
     ∟Zastosowanie stawek amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych dla nowo zakupionych środków trwałych.

2004.02.20 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna - V/II-2/077-12/MF/04
     ∟Ze stanu faktycznego, przedstawionego przez Panią ww. piśmie oraz dokumentów dołączonych do tegoż pisma wynika, iż jest Pani właścicielem lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej a/b.Prowadzi Pani działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest wynajem ww. własnego lokalu użytkowego.Przedmiotowy lokal wynajęła Pani; na podstawie umowy najmu zawartej do 2005 r. Firmie „B” i „I”. Wg. umowy najmu ww. Firmy obowiązane są regulować czynsz umowny powiększony o 22 % podatku VAT. W 2001 r. przegrała Pani proces cywilny dot. zobowiązań finansowych Pani zmarłego męża Zbigniewa K.Odpowi...

2004.02.03 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005/930/03
     ∟Czy prowizja bankowa pobierana przy zawieraniu umowy kredytowej może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów? Stan faktyczny:Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu, zamierza zaciągnąć kredyt w banku na zakup samochodu ciężarowego, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Ocena prawna stanu faktycznego:Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.W świetle powyższeg...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj