Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Agencja Mienia Wojskowego

 

Agencja Mienia Wojskowego 10 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.142.2017.1.KP
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży udziałów w działkach Nr 15/6 i 15/8 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie kwota uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości wpłacona na fundusz inwestycyjny Wspólnoty, jako wyodrębnioną część funduszu remontowego z osobnym subkontem nie stanowi wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.62.2017.1.KP
     ∟Stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży udziałów w działkach Nr 15/6 i 15/8 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie kwota uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości wpłacona na fundusz inwestycyjny Wspólnoty, jako wyodrębnioną część funduszu remontowego z osobnym subkontem nie stanowi wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

2013.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-1029/12-4/MP
     ∟Należy więc stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnym, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2008 r. może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. (ulga meldunkowa), jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki wskazane w ww. przepisie. Natomiast sprzedaż ww. lokalu mieszkalnym, w części odpowiadającej udziałowi, który został nabyty w 2009 r. w drodze spadku oraz w 2011 r. w darowiźnie od dzieci, dokonana w 2012 r., tj. przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie będzie stanowić źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód uzyskany z tej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, chyba że wystąpią warunki do zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.

2012.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-823/12/RS
     ∟Czy otrzymywane w okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2011 r. świadczenie mieszkaniowe jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-704/12/MU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego otrzymanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

2012.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-426/12-2/TS
     ∟Czy dochód otrzymywany przez Wnioskodawcę w formie świadczenia mieszkaniowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu ?

2008.12.01 - Urząd Miasta Brzeg - FN-II-3110-1/74/P/08
     ∟Czy najemca, dzierżawca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zyskuje status podatnika podatku od nieruchomości w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 lit "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

2008.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-852/08-3/MK
     ∟Stawka podatku VAT dla budynków mieszkalnych należących do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

2005.04.29 - Urząd Skarbowy w Łowiczu - US I.415/6/2005
     ∟Czy przysługuje odliczenie od podatku z tytułu wykupu od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (kwatery) mieszkania wraz z częścią przynależnej działki? W dniu 18 marca 2005r. do tut.Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. Następnie w dniu 04.04.2005r. złożono dodatkowe pismo będące uzupełnieniem do wniosku z dnia 18 marca 2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy zawartego we wniosku wynika, iż w 1999r. wykupił Pan od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (kwaterę) mieszkanie wraz z częścią przynależnej działki...

2004.05.31 - Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce - SM-O/436-3/04
     ∟1) Czy Wojskową Agencję Mieszkaniową można traktować jako Skarb Państwa? 2) Czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa korzysta z całkowitego zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. Nr 42, poz. 368 ze zm.), czy też na podstawie art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 8 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.)? 3) Czy notariusz, jako płatnik, powinien pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy Agencja ta sprzedaje budynki,...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj