Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Agencja Rozwoju Przemysłu

 

Agencja Rozwoju Przemysłu 7 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2012.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1819/11/KG
     ∟Dofinansowanie projektu ze środków publicznych nie stanowi obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, natomiast obrotem opodatkowanym jest wyłącznie kwota wnoszonego w pieniądzu wkładu własnego.Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z rozszerzeniem oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości.

2011.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-270/11/KG
     ∟Dotacja otrzymana na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników nie będzie stanowić obrotu, zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-45/10/11-S/AW
     ∟1. Czy kwota otrzymana z PARP na powiększenie funduszu pożyczkowego w postaci wpływu środków na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi funduszu pożyczkowego, spłacane należności z tytułu pożyczek udzielonych przez PARP wraz z odsetkami umownymi i karnymi od tych pożyczek powiększające fundusz pożyczkowy (fundusz specjalny) stanowią w zakresie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód do opodatkowania?2. Czy odsetki umowne, karne otrzymane od udzielonych pożyczek z tego funduszu pożyczkowego, których udzielanie Spółka rozpoczęła od miesiąca stycznia 2010 r. stanowią przychód do opodatkowania zgodnie z art. 12, czy tylko przychodem podatkowym jest 55% odsetek otrzymanych przeznaczonych na koszty operacyjne funduszu pożyczkowego?

2011.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-41/11/KG
     ∟Spółka nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z rozszerzeniem oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości.

2011.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-40/11/KG
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych realizowanego projektu nie będzie stanowić obrotu, czyli nie będzie zwiększało podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

2011.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1685/10/KG
     ∟Spółka nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z rozszerzeniem oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości.

2011.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1684/10/KG
     ∟Dotacja otrzymana na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości nie będzie stanowić obrotu, zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj