Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akredytacja

 

akredytacja 56 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.662.2018.2.DC
     ∟Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedawanych kursów i szkoleń na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oraz zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedawanych kursów i szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT po otrzymaniu akredytacji.

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.894.2018.1.ŻR
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów świadczonych przez Wnioskodawcę, na zlecenie dwóch podmiotów, usług szkoleniowych i usług ściśle z nimi związanych

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.722.2018.2.ŻR
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych i usług ściśle z nimi związanych

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.401.2018.2.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.818.2017.1.AGW
     ∟Prawo do korekty faktury wystawionej za udział w szkoleniu/kursie, na który w trakcie realizacji Spółka otrzymała akredytację uprawniającą do zwolnienia od podatku.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.80.2017.2.BS
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP2.4512.106.2017.1.IZ
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług organizowania szkoleń zawodowych

2015.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-546/15-2/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla przyjmowanych opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników Festiwalu.

2012.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-924/12/AW
     ∟Usługi szkolenia coachingu objęte akredytacją korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT

2012.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-340/11/12-S1/PG
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług prowadzenia szkoleń.

2012.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-340/11/12-S/PG
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług prowadzenia szkoleń.

2012.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1511/11-2/AS
     ∟zwolnienie z VAT w przypadku usług szkoleniowych objętych akredytacją

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1163/11-2/JL
     ∟Zwolnienie z podatku wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż przedmiotowe kursy nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

2011.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1140/11-4/MK
     ∟zwolnienie kształcenia w zakresie w jakim Wnioskodawca uzyskał akredytację Kuratora Oświaty,

2011.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1005/11/KW
     ∟Zwolnienie z podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń instruktora bezpiecznej pracy na wysokości oraz technik dostępu linowego, do prowadzenia których posiada akredytację Kuratorium Oświaty.

2011.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-375/11/DM
     ∟Opodatkowanie usług szkoleniowych.

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-115/11/AL
     ∟Czy należy wskazać na fakturze VAT zwolnienie od podatku odnośnie szkolenia, na które Wnioskodawca posiada akredytację?

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1208b/10/MN
     ∟Zakres zwolnienia od podatku usług kształcenia.

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1207b/10/MN
     ∟Zakres zwolnienia od podatku usług kształcenia.

2011.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1343/10-5/EK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczenia usług szkolenia zawodowego- na podst. art.43 ust. 1 pkt 29a

2010.06.30 - Minister Finansów - DD3/066/89/KDJ/08/PK-648
     ∟Czy pracodawca powinien opodatkować wartość kosztów kształcenia pracownika, gdy jednostka prowadząca szkolenie nie posiada akredytacji właściwego kuratora oświaty?

2009.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-582/09/BD
     ∟Czy finansowanie pracownikom szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych bez względu posiadania przez organizatora akredytacji?

2008.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-877/08/HK
     ∟Czy przychody z tytułu uczestnictwa w szkoleniach są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na to, czy organizator szkolenia posiada akredytację czy też takiej akredytacji nie posiada?

2008.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-320/08-7/RP
     ∟Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2008.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-320/08-6/RP
     ∟Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2008.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-320/08-5/RP
     ∟Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2008.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-320/08-4/RP
     ∟Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2008.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-320/08-3/RP
     ∟Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2008.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-320/08-2/RP
     ∟Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2008.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-679/08/ASz
     ∟Czy w przypadku skierowania pracowników na kurs organizowany przez podmiot zajmujący się organizacją i prowadzeniem kursów ale nie posiadający akredytacji Kuratora Oświaty, który nie jest również placówką kształcenia ustawicznego ani placówką kształcenia praktycznego, ani ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego, ani nie prowadzi działalności oświatowej w rozumieniu art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, koszt udziału pracownika w tym kursie należy uwzględnić jako przychód i doliczyć pracownikowi do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też świadczenie to wolne będzie od tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj