Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: areszt śledczy

 

areszt śledczy 7 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.84.2019.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłaceniem osobom pozbawionym wolności i tymczasowo aresztowanym zasiłków wypadkowych.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.223.2018.1.HD
     ∟Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku pracowników będących skazanymi osadzonymi w zakładzie karnym, wykonujących pracę na podstawie umożliwienia skazanemu wykonywania pracy zarobkowej w ramach umowy o dzieło w sytuacji, gdy wykonywanie przez skazanego zadań na rzecz firmy realizowane jest w formie zindywidualizowanej umowy o dzieło na warunkach określonych przez dyrektora Aresztu Śledczego i za jego zgodą?

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.101.2018.1.HD
     ∟Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych z osobami skazanymi.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.542.2017.1.AGW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na adaptację pomieszczeń technicznych po byłej kotłowni.

2016.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-95/16/AB
     ∟Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.

2012.09.07 - Minister Finansów - DD3/033/17/KDJ/12/PK-268
     ∟obowiązki płatnika związane z wypłaceniem funkcjonariuszom pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego

2006.12.07 - Prezydent Miasta Wejherowa - WF.A.K.-3110/In-/2006
     ∟Pytanie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od budynków zajętych na cele dla osadzonych

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj