Baza komentarzy podatkowych
& aktów prawnych

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów () z komentarzem podatkowym.


komentarz do rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodówNiniejszy komentarz to poradnik dla zawodowych księgowych i dla podatników księgujących samodzielnie. Nie jest to jednak poradnik dla początkującego księgowego, ograniczający się do wskazania sposobów zaksięgowania najbardziej podstawowych operacji gospodarczych, do ogólnych rozważań na temat amortyzacji albo wystawiania faktur. To poradnik skierowany do czytelnika pragnącego zgłębić istotę poszczególnych przepisów regulujących prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z biegiem lat rozporządzenie coraz bardziej odbiega bowiem od przepisów ustawowych i to właśnie nakłada na księgowego obowiązek rozwiązania konfliktów pomiędzy ustawą a rozporządzeniem w drodze interpretacji przepisów, pod rygorem uznania księgi za prowadzoną wadliwie czy nierzetelnie.

Przedstawiamy czytelnikowi pierwszy w Polsce komentarz do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oparty na dziesiątkach orzeczeń sądowych i setkach interpretacji podatkowych z lat 2003-2012, a przede wszystkim na doświadczeniu zawodowym autora.

Stan prawny: 13 maja 2013 r. W komentarzu uwzględniono orzecznictwo sądów administracyjnych do 20 stycznia 2012 r. oraz interpretacje podatkowe do 11 stycznia 2012 r. Do poszczególnych przepisów przyporządkowano jednak wszystkie wydane interpretacje podatkowe (stan prawny aktualny).Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj