Interpretacje do przepisu
art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


749/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.551.2019.1.JK
     ∟W zakresie możliwości zastosowania szczególnej procedury VAT marża do sprzedawanych części mechanicznych i blacharskich pochodzących z demontażu zakupionych pojazdów od osób, o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.420.2019.3.AJ
     ∟Do planowanych dostaw nie będzie miała zastosowania szczególna procedura ich opodatkowania przewidziana w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że na fakturach które Spółka otrzymała z tytułu nabycia ww. towarów widniała kwota podatku, a ponadto Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, które mają być przedmiotem planowanej dostawy. Oznacza to, że nie zostały spełnione podstawowe warunki do zastosowania procedury VAT-marża.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.354.2019.1.KK
     ∟Prawo do opodatkowania w systemie VAT-marża sprzedaży pojazdów samochodowych wykorzystanych w prowadzonej działalności jako środki trwałe.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.353.2019.1.ISK
     ∟Opodatkowanie w systemie VAT-marża sprzedaży pojazdów samochodowych wykorzystanych w prowadzonej działalności jako środki trwałe.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.361.2019.1.JG
     ∟opodatkowanie w systemie VAT-marża sprzedaży pojazdów samochodowych wykorzystanych w prowadzonej działalności jako środki trwałe

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.288.2019.1.PR
     ∟Możliwość zastosowania szczególnej procedury VAT marża do sprzedawanych części mechanicznych i blacharskich pochodzących z demontażu zakupionych pojazdów od osób, o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy VAT.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.283.2019.1.DM
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia pojazdu wg procedury VAT marża.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.237.2019.2.AGW
     ∟Ustalenia kwoty nabycia pojazdu przy zastosowaniu procedury VAT marża.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.108.2019.2.AK
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża dla sprzedaży samochodów używanych.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.149.2019.1.RMA
     ∟Brak stosowania proporcji przy odliczaniu podatku naliczonego przy sprzedaży samochodów osobowych opodatkowanych na zasadzie marzy.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.89.2019.2.AW
     ∟Nabycie w ramach WNT pojazdu samochodowego na portalu aukcyjnym oraz możliwość jego odprzedaży w systemie VAT marża.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.38.2019.1.MT
     ∟zastosowanie procedury VAT-marża do sprzedaży używanych samochodów

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.753.2018.1.SM/MT
     ∟dokonywanie dostawy towarów używanych przez Wnioskodawczynię w procedurze VAT marża w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni będzie dokonywała nabycia tych towarów od dostawców, którzy sprzedawane przez siebie towary opodatkowują na zasadzie marży oraz mają swoje siedziby na terytorium Unii Europejskiej, jednak poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy towar kupowany jest przez Wnioskodawczynię i dostarczany przez sprzedawcę do Polski (pyt. nr 1)

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.34.2019.1.AJ
     ∟Planowana dostawa używanego samochodu osobowego będzie opodatkowana na zasadach właściwych dla procedury VAT-marża.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.330.2018.2
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.912.2018.2.MJ
     ∟zastosowanie przy sprzedaży samochodu osobowego procedury VAT- marża

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.740.2018.2.AP
     ∟Nieuznania usług dodatkowych towarzyszących zakupowi samochodu używanego za import usług i braku obowiązku wykazywania ich w deklaracji VAT-7.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.388.2018.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.511.2018.1.JG
     ∟możliwość opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.555.2018.2.PRP
     ∟ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.501.2018.2.JN
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.428.2018.1.MK
     ∟możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT- marża

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.173.2018.1.MAZ
     ∟Procedura opodatkowania sprzedaży używanego samochodu osobowego.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.318.2018.2.LS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży samochodów używanych przy zastosowaniu procedury VAT-marża.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.321.2018.1.PM
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.111.2018.1.MK
     ∟Możliwość zastosowania procedury opodatkowania marżą przy sprzedaży samochodu osobowego

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.209.2018.1.JF
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem, którego sprzedaż zostanie opodatkowana z zastosowaniem procedury VAT marża

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.175.2018.1.KB
     ∟Zastosowanie dla dostawy towarów nabytych z GB procedury VAT marża.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.162.2018.1.JSO
     ∟Możliwość udokumentowania fakturą VAT-marża sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym w działalności gospodarczej

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.87.2018.1.MT
     ∟Monety sprzedawane przez Wnioskodawcę stanowią przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, wymienione w art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT i mogą korzystać z opodatkowania na zasadzie procedury „marży” na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj