Interpretacje do przepisu
art. 13 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.568.2019.1.AP
     ∟odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

2009.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1232/08-2/IF
     ∟Podatnik opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może obniżyć kwotę ryczałtu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym kwota składki o którą zmniejsza się ryczałt nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne mogą być odliczone od przychodu.

2005.07.15 - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie - US IA-415/16/05
     ∟Czy mogę obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 rok wykazany w zeznaniu podatkowym PIT-37, o zapłaconą w roku 2004 składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, w tej części, która nie mogła zostać odliczona w zeznaniu podatkowym PIT-28 za 2004 rok, z uwagi na fakt, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był niższy od kwoty opłaconej z tytułu w/wym. ubezpieczenia?

2005.06.10 - Urząd Skarbowy w Głogowie - PDI415/1/7/05
     ∟Czy opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest możliwość korzystania z odliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ?

2004.03.29 - Izba Skarbowa w Katowicach - US.PB-1/415-6/04
     ∟dotyczy możliwości odliczenia od podatku opłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu podatkowym PIT-28 za rok 2003

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj