Interpretacje do przepisu
art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3909/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.404.2019.1.PS
     ∟Zbycie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej – źródło przychodu.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.323.2019.1.DP
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokali użytkowych otrzymanych w drodze darowizny, a następnie wniesionych aportem do spółki cywilnej.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.344.2019.1.JK2
     ∟Sprzedaż nieruchomości w 2019 r. lub 2020 r. – nabycie w spadku i dziale spadku.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.396.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika spoczywających na Spółce, związanych z organizacją programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych po stronie członków zarządu uczestniczących w programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.382.2019.1.PW
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.354.2019.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości – określenie źródła przychodu.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.282.2019.4.ŁS
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.337.2019.3.PS
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości – długi spadkowe.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.375.2019.3.MG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wejdzie znak towarowy (objęty ochroną prawną), Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji udziału jaki ma jako Wspólnik w Spółce Jawnej), odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (tj. od wspomnianego znaku towarowego)?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.402.2019.1.MJ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2019.2.AA
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej i rat leasingowych.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.299.2019.1
     ∟Jak rozliczyć transakcję sprzedaży tej nieruchomości - czy jako przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i opodatkowaną wg zasad ogólnych, czy jako przychód z działalności gospodarczej w 50% i 50% jako przychód żony z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.292.2019.2.AS
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od całej kwoty, za którą sprzedała nieruchomość czy od kwoty która faktycznie została po spłacie kredytu hipotecznego?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.382.2019.1.KK
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.377.2019.1.MG
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.384.2019.1.LS
     ∟Wydatki związane z wykupem lokalu mieszkalnego, nabyciem zaświadczeń oraz pośrednictwem biura nieruchomości, nie są nakładami zwiększającymi wartość nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Należy również wskazać, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać pomniejszony o koszty tj. koszty nabycia zaświadczeń oraz koszty pośrednictwa biura nieruchomości. Ponadto należy wskazać, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (po uwzględnieniu kosztów odpłatnego zbycia) które przeznaczy na transport samochodem, wywóz ziemi z dziury, przywóz materiałów budowlanych, wizyty kierownika budowy, na sprawdzenie wody w sanepidzie, zmianę szamba, monitoring i oświetlenie, modernizację studni głębinowej, na rozbudowę domu, na koszty projektów (architekt, geodeta, geolog) oraz na niwelację terenu, prace koparki wykopanie dziury, wykonanie - naprawę drenażu istniejącego domu, wykonanie - naprawę studni chłonnej - deszczowej, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do skorzystania ze zwolnienia nie uprawniają natomiast wydatki poniesione na sprawdzenie wody w sanepidzie, ponieważ nie spełniają wymogów dyspozycji zawartej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.272.2019.2.AK
     ∟Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku po ojcu oraz w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.298.2019.3.MM
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie stanowiących odrębne środki trwałe

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.347.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.236.2019.2.KK
     ∟Przeniesienie własności udziału w lokalu mieszkalnym w zamian za zwolnienie z długu.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.292.2019.1.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości – długi spadkowe.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.231.2019.4.AK
     ∟1. Czy dochód osiągnięty przez podatnika ze sprzedaży opisanych kamienic będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w wyniku sprzedaży opisanych kamienic Wnioskodawca będzie zobowiązany do skorygowania dokonanych w związku z zakupem kamienic odpisów amortyzacyjnych?

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.355.2019.1.MG
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.386.2019.1.KK
     ∟Czy spłata kredytu zaciągniętego za zakup mieszkania korzysta z ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy cena mieszkania została zaliczona do kosztów nabycia?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.301.2019.1.KK
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.237.2019.2.TR
     ∟Kwota spłaty na rzecz drugiego współwłaściciela dotycząca tego udziału w nieruchomości, który uprzednio należał do tego drugiego współwłaściciela, stanowi koszt zbywanego udziału, o który Wnioskodawca może pomniejszyć uzyskany ze sprzedaży ww. udziału przychód.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.306.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.209.2019.3.MKA
     ∟Sprzedaży akcji spółki amerykańskiej.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.294.2019.1.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości (kamienicy) wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj