Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


18657/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.340.2019.1.DP
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane przez Wnioskodawcę podczas świadczenia usług weterynaryjnych spełniają treść definicji zawartych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i tym samym, czy Wnioskodawca jest zobowiązany dokonywać spisu z natury tych środków zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia?

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.392.2019.2.AD
     ∟Kwestia możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - w związku ze zbyciem lokalu użytkowego - spłat dokonanych przez Wnioskodawczynię na rzecz pozostałych współwłaścicieli lokalu z tytułu bezumownego korzystania z lokalu oraz z tytułu zniesienia współwłasności lokalu na jej rzecz.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację pikniku rodzinnego dotyczącego udziału pracowników, rodzin pracowników oraz udziału przedstawicieli kontrahentów i ich rodzin w pikniku rodzinnym.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.378.2019.2.MJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni wystawiając fakturę za świadczone usługi z indywidualnej działalności gospodarczej dla spółki jawnej, w której jest jednym ze wspólników, będzie mogła w proporcji do posiadanych udziałów uwzględnić koszt z niej wynikający w rozliczeniu swojego podatku w spółce jawnej?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.422.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe zapłaty w Niemczech podatku od wartości dodanej

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.423.2019.1.ISL
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na badanie wzroku oraz zakup okularów korekcyjnych i soczewek.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.358.2019.1.IM
     ∟Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej przez rezydenta Szwajcarii.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.232.2019.1.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.201.2019.3.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.460.2019.1.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku od wartości dodanej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.420.2019.1.KF
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania (zadośćuczynienia).

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.491.2019.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że zbycie przez rezydenta podatkowego Szwajcarii ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej nie spowoduje obowiązku rozpoznania przychodu/dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie na terenie Szwajcarii.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.307.2019.4.KP
     ∟Czy w związku z zawarciem przez Wnioskodawcę w grudniu 2018 r. umowy leasingu, będzie obowiązany stosować do leasingu wskazanego Samochodu przepisy ustawy zmienianej (art. 8 ust. 1 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., pomimo opóźnienia w dostawie wskazanego pojazdu niezależnego od Wnioskodawcy?

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.440.2019.1.MM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.423.2019.1.MKA
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości odsetek od kredytu oraz wydatków udokumentowanych paragonami.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.421.2019.1.RK
     ∟koszty uzyskania przychodów

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.369.2019.3.MD
     ∟Wydatek poniesiony na zakup roweru elektrycznego jako kup w działalności gospodarczej?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.382.2019.3.RK
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.328.2019.1.DP
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków (czynszu) na najem.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.367.2019.1.IM
     ∟Zakwalifikowanie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.489.2019.1.JŚ
     ∟w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków na naprawę samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.464.2019.1.KU
     ∟zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.484.2019.1.KU
     ∟Czy zmieniając od dnia 1 stycznia 2016 r. metodę i stawkę amortyzacyjną budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej przed pełnym zamortyzowaniem środka trwałego, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki, naruszył art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy jeżeli tak, to powinien kontynuować przyjętą stawkę amortyzacyjną 10% aż do pełnego zamortyzowania budynku według wartości początkowej po powiększeniu jej o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.389.2019.1.MG
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.230.2019.1.TW
     ∟Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów do wypłaconego wynagrodzenia.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.431.2019.2.AC
     ∟Sposób ewidencjonowania poniesionych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz obowiązku ich ujmowania w spisie z natury

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.320.2019.4.PSZ
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej mieszkania (uwzględniającej wydatki na wykończenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapłaconych, wydatków z tytułu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do działalności gospodarczej pozostaje do powierzchni całego mieszkania?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2.1.4011.513.2019.1.MD
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.432.2019.2.KS1
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość należności

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2019.3.DJD
     ∟skutki podatkowe najmu Spółce cywilnej budynku mieszkalno-pensjonatowego stanowiącego majątek prywatny wspólników

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj