Interpretacje do przepisu
art. 29 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


8/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.7.2019.1.RS
     ∟W zakresie terminu rozliczenia faktur korygujących podatek naliczony in minus.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.300.2018.1.AKO
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania premii pieniężnych wypłacanych Nabywcom, prawo i termin do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty premii pieniężnych, uwzględnianie wystawionych Nabywcom not księgowych w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 109 ustawy o VAT.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.68.2018.2.JF
     ∟Prawa do korekty podatku należnego oraz terminu spełnienia warunków uprawniających do korekty.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.145.2017.2.ISK
     ∟w zakresie sposobu dokumentowania rabatów pośrednich oraz prawa do obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.108.2017.1.KR
     ∟Jeżeli rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie dojdzie do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury. Tym samym przepisy krajowe nie określają dokumentu na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa lub inny dokument niebędący fakturą. W konsekwencji np. wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-682/16-2/JL
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wystawiania i rozliczania faktur korygujących in minus, gdy zdarzenie skutkujące koniecznością dokonania korekty wystąpi w dniu/po dniu podziału oraz w zakresie wystawiania faktur korygujących in minus, gdy zdarzenie skutkujące koniecznością dokonania korekty wystąpi przed dniem podziału - uznano za prawidłowe. Natomiast, ponieważ otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku jej wystawienia przez Spółkę Dzieloną ma wpływ na moment rozliczenia tej faktury, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozliczania faktur korygujących in minus, gdy zdarzenie skutkujące koniecznością dokonania korekty wystąpi przed dniem podziału uznano za nieprawidłowe.

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-848/14-2/DG
     ∟W zakresie możliwości, sposobu dokumentowania oraz terminu rozliczenia wypłacanych Podmiotom trzecim Premii stanowiących obniżkę ceny (rabat pośredni) sprzedawanych Produktów.

2013.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-407/13-2/AP
     ∟uznanie udzielanych rabatów za rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT w stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz analogicznie w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2014 r., sposób ich dokumentowania oraz prawo do obniżenia podstawy opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym rabat został faktycznie udzielony

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj